Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

TERMÉSZETES ÉLET ÉS GYÓGYMÓD

Orvosoknak, dietetikusoknak, és az összes,
önállóan gondolkodni és cselekedni képes
szellemi lénynek

Publishing Bureau: Néhány szó a „COSMOS” sorozatról

A „COSMOS” könyvsorozat magyar nyelvű amerikai kiadásának fő célja, hogy Székely professzornak, a ”Nemzetközi Kozmoterápiai Expedíció (1930-40)” igazgatójának: angol, francia, spanyol, eszperantó, stb. nyelven megjelent műveiből és előadásaiból a legreprezentatívabbakat kiválogatva juttassuk el az amerikai magyarságnak.  Hálásan köszönjük, mind a szerzőnek, mind kiadóinak, hogy oly előzékenyen bocsátották rendelkezésünkre e könyvsorozat teljes anyagát, amelynek forrásai dr. Székely következő művei és előadásai:

(1) Cosmos, Man And Society (Kozmosz, ember és társadalom), Daniel Co, London, 1936; (2) Cosmotherapy a Guide to Treatement (Útmutató a Kozmoterápis gyakorlati alkalmazásához), Daniel, London, 1937; (3) Encyclopaedia of Health and Longevity (Az egészség és a hosszú élet enciklopédiája), Publishing Bureau, Los Angeles, 1938; (4) Cosmos Diet Book (Kozmoterápiai receptkönyv), Daniel, London, 1938; (5) University Course of Cosmotherapy (Kozmoterápia egyetemi kurzusa), Publishing Bureau, Victoria (Mexico), 1936; (6) Cosmos Health Question Book (Kozmoterápiával kapcsolatos egészségi kérdések könyve), Publishing Bureau, London, 1937; (7) Cosmotherapy and the Cosmotherapeutic Movement (Kozmoterápia és kozmoterápiai mozgalom), Publishing Bureau, Los Angeles, 1935; (8) Medicine and Dialectics (Orvostudomány és dialektika), Publishing Bureau, London, 1937; (9) Cosmos Diet Chart (Kozmoterápiai étrend) Daniel, London, 1937; (10) The True Gospel of John (János ismeretlen evangéliuma), Publishing Bureau, San Francisco, 1937.

A felsorolt műveken kívül felhasználtuk még dr. Székelynek a London-i „Health and Life”- ban és a New York-i „Health Clarion”-ban (Egészségügyi magazin) megjelent cikksorozatait, továbbá (11) a Los Angeles-i Magyar Házban 1935 telén tartott és részben rádión is közvetített előadásait. (12) A Los Angeles-i eszperantó klubnak az érkező expedíció tiszteletére 1935 nyarán, Rosslyn-ban, a bankettjén tartott előadását; (13) Az Elsinore-i (California) nyári kozmoterápiai egyetemen, 1935 nyarán tartott előadássorozatát; (14) A Geyserville-i (Kalifornia) Bahai nyári egyetemen, ugyancsak 1935 őszén tartott előadásait; (15) A Nizza-i (Franciaország) Nemzetközi Eszperantó Otthonban 1934-ben tartott előadásait; (16) A Tahiti (Óceánia) Trait d’Unión-ban, 1934-ben tartott díszelnöki székfoglaló beszédét; (17) Viktoriában (Mexikó) a kozmoterápiai nyári egyetemen 1936-ban tartott előadás sorozatát; (18) a Leatherhead-ben (Anglia) a kozmoterápiai nyári egyetemen 1937-ben tartott előadás sorozatát; (19) A Londoni Vegetarian Association, az Angliai Vegetáriánus Kongresszuson tartott záróbeszédét; (20) Erdélyben, a Dialektikus Szabad Egyetemen tartott filozófiai előadás sorozatát.

Reméljük, hogy a naturopatia és a kozmoterápia ezen mesterművei, alapvető, összefoglaló sorozatának kiadásával, értékes szolgálatot tettünk a természetes és kozmikus élet és gyógymód minden évben újabb milliós tömegekkel gyarapodó hatalmas táborának.

Los Angeles, 1937. Augusztus 20.

A természetes gyógymód lényege, jelentősége és alkalmazása

"Az életerő és a természet ősegysége.  A természeti törvények megsértése, az életmegnyilvánulások semmibe vétele, az életmódban és a táplálkozásban elkövetett fölösleges hibák képezik az emberi szenvedések fő okait. Ezen okok elkerülése által tehát a következmények is megszűnnek. Az emberi szervezet a természet egy részét képezi, vele szorosan összefügg, és ha megbetegszik, csak azon feltételek mellett lehet ismét egészséges, amely feltételek képesek őt a betegségektől megóvni és a testét egészségben tartani. Azon feltételeknek az alapja, amelyek az emberi testet egészségben tartják, a szervezetben lévő életerő vagy ősgyógyforrás jelenlétében keresendő, és hasonló feltételek szükségesek az emberi test megbetegedése esetén is, amikor az életerő állítja ismét helyre az emberi szervezetet. Ezen természetes gyógyerő képezi a természetes gyógymód alapját, ellentétben az allopatikus gyógymóddal, amely a természet gyógyerejének csak mellékes szerepet tulajdonít. Itt a természetes életerő erősítésére a gyógyítás céljából még azon hatóerőket is igénybe vesszük, amelyeket a természet nyújt: a levegőt, a napfényt, a vizet, a hőt, stb. és tökéletesítjük ezen erőket még célirányos módszerekkel is, továbbá megfelelő, az egyéni körülményekhez alkalmazott gyógyeljárásokkal, amelyek szintén a természeti törvényeken alapulnak…"

"A betegség oka, folyamata és gyógyítása. A betegség a testben székelő belső folyamat, amely a természet azon igyekezetéből származik, hogy a gyógyulást maga végezze el. Ez okból a természetes gyógymód célja nem lehet az, hogy egy betegségi állapotot elnyomjon, vagy egy bajt kezdeti stádiumban kiírtson, hanem, hogy feladatul tűzze ki, magának a betegség okainak megszüntetését. Igyekezete továbbá oda irányuljon, hogy a betegségi folyamatot, teljes kiterjedésében és súlyosságában korlátozza, amikor a szervezet szenvedni kezd, vagy, hogy a természetes gyógyerőt nagyobb munkára serkentse, amikor a betegségi folyamat oly lassú, hogy a betegség minden segítség nélküli gyógyulását nem lehet feltételezni. Csak a természetes gyógymód képes a természetet hathatósan támogatni a gyógyeljárásban, és a szervezet teljes gyógyulását elérni…”

"A kozmoterápiai gyógymód alapelvei. Az élettan alaptörvénye értelmében a szervezet összes sejtje minden hét évben megújul. A kozmoterápiai gyógymód abból áll, hogy a sejt megújulási folyamatait meggyorsítja és ezt körülbelül egy év alatt valósítja meg. Ily módon a szervezet összes régi beteg sejtjeit leépíti, és új, egészséges sejtekkel helyettesíti. A teljes gyógyulás idejét megkapjuk, ha a beteg éveinek és súlyának számát összeadjuk és az így nyert összeget tízzel elosztjuk. (Ha például valakinek életkora 30 év és súlya 50 kg, úgy az ő gyógyulási ideje 8 hónap lesz.)..."

"A gyógymód két részre oszkik. (1) A beteg testsúlyát a minimumig csökkentjük, a belső és külső kozmoterápia különböző kóranyagok kiküszöbölésének alkalmazása által, a különböző kozmikus, nap és földsugárzások gyógyereje alapján. (2) A beteget felépítjük az eredeti, természetes testsúlyáig, ugyancsak a fenti gyógyeszközökkel, azonban azoknak speciális alkalmazásaival. A tökéletes gyógyulást akkor érjük el, ha a szervezet belső sejtvibrációinak, sugárzásainak, valamint a külső kozmikus, nap és földsugárzásoknak speciális egyensúlyát megvalósítjuk. Az összes betegség gyógyítása, ennek megértése és megvalósítása, és a kozmoterápia gyógyerői által (kozmikus, nap, föld és emberi sugárzások) az élettartam megduplázása minden esetben az egyén intelligenciájától és akaraterejétől függ...."