Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

TERMÉSZETES ÉLET ÉS GYÓGYMÓD

Orvosoknak, dietetikusoknak, és az összes,
önállóan gondolkodni és cselekedni képes
szellemi lénynek

Publishing Bureau: Néhány szó a „COSMOS” sorozatról

A „COSMOS” könyvsorozat magyar nyelvű amerikai kiadásának fő célja, hogy Székely professzornak, a ”Nemzetközi Kozmoterápiai Expedíció (1930-40)” igazgatójának: angol, francia, spanyol, eszperantó, stb. nyelven megjelent műveiből és előadásaiból a legreprezentatívabbakat kiválogatva juttassuk el az amerikai magyarságnak.  Hálásan köszönjük, mind a szerzőnek, mind kiadóinak, hogy oly előzékenyen bocsátották rendelkezésünkre e könyvsorozat teljes anyagát, amelynek forrásai dr. Székely következő művei és előadásai:

(1) Cosmos, Man And Society (Kozmosz, ember és társadalom), Daniel Co, London, 1936; (2) Cosmotherapy a Guide to Treatement (Útmutató a Kozmoterápis gyakorlati alkalmazásához), Daniel, London, 1937; (3) Encyclopaedia of Health and Longevity (Az egészség és a hosszú élet enciklopédiája), Publishing Bureau, Los Angeles, 1938; (4) Cosmos Diet Book (Kozmoterápiai receptkönyv), Daniel, London, 1938; (5) University Course of Cosmotherapy (Kozmoterápia egyetemi kurzusa), Publishing Bureau, Victoria (Mexico), 1936; (6) Cosmos Health Question Book (Kozmoterápiával kapcsolatos egészségi kérdések könyve), Publishing Bureau, London, 1937; (7) Cosmotherapy and the Cosmotherapeutic Movement (Kozmoterápia és kozmoterápiai mozgalom), Publishing Bureau, Los Angeles, 1935; (8) Medicine and Dialectics (Orvostudomány és dialektika), Publishing Bureau, London, 1937; (9) Cosmos Diet Chart (Kozmoterápiai étrend) Daniel, London, 1937; (10) The True Gospel of John (János ismeretlen evangéliuma), Publishing Bureau, San Francisco, 1937.

A felsorolt műveken kívül felhasználtuk még dr. Székelynek a London-i „Health and Life”- ban és a New York-i „Health Clarion”-ban (Egészségügyi magazin) megjelent cikksorozatait, továbbá (11) a Los Angeles-i Magyar Házban 1935 telén tartott és részben rádión is közvetített előadásait. (12) A Los Angeles-i eszperantó klubnak az érkező expedíció tiszteletére 1935 nyarán, Rosslyn-ban, a bankettjén tartott előadását; (13) Az Elsinore-i (California) nyári kozmoterápiai egyetemen, 1935 nyarán tartott előadássorozatát; (14) A Geyserville-i (Kalifornia) Bahai nyári egyetemen, ugyancsak 1935 őszén tartott előadásait; (15) A Nizza-i (Franciaország) Nemzetközi Eszperantó Otthonban 1934-ben tartott előadásait; (16) A Tahiti (Óceánia) Trait d’Unión-ban, 1934-ben tartott díszelnöki székfoglaló beszédét; (17) Viktoriában (Mexikó) a kozmoterápiai nyári egyetemen 1936-ban tartott előadás sorozatát; (18) a Leatherhead-ben (Anglia) a kozmoterápiai nyári egyetemen 1937-ben tartott előadás sorozatát; (19) A Londoni Vegetarian Association, az Angliai Vegetáriánus Kongresszuson tartott záróbeszédét; (20) Erdélyben, a Dialektikus Szabad Egyetemen tartott filozófiai előadás sorozatát.

Reméljük, hogy a naturopatia és a kozmoterápia ezen mesterművei, alapvető, összefoglaló sorozatának kiadásával, értékes szolgálatot tettünk a természetes és kozmikus élet és gyógymód minden évben újabb milliós tömegekkel gyarapodó hatalmas táborának.

Los Angeles, 1937. Augusztus 20.

A természetes gyógymód lényege, jelentősége és alkalmazása

"Az életerő és a természet ősegysége.  A természeti törvények megsértése, az életmegnyilvánulások semmibe vétele, az életmódban és a táplálkozásban elkövetett fölösleges hibák képezik az emberi szenvedések fő okait. Ezen okok elkerülése által tehát a következmények is megszűnnek. Az emberi szervezet a természet egy részét képezi, vele szorosan összefügg, és ha megbetegszik, csak azon feltételek mellett lehet ismét egészséges, amely feltételek képesek őt a betegségektől megóvni és a testét egészségben tartani. Azon feltételeknek az alapja, amelyek az emberi testet egészségben tartják, a szervezetben lévő életerő vagy ősgyógyforrás jelenlétében keresendő, és hasonló feltételek szükségesek az emberi test megbetegedése esetén is, amikor az életerő állítja ismét helyre az emberi szervezetet. Ezen természetes gyógyerő képezi a természetes gyógymód alapját, ellentétben az allopatikus gyógymóddal, amely a természet gyógyerejének csak mellékes szerepet tulajdonít. Itt a természetes életerő erősítésére a gyógyítás céljából még azon hatóerőket is igénybe vesszük, amelyeket a természet nyújt: a levegőt, a napfényt, a vizet, a hőt, stb. és tökéletesítjük ezen erőket még célirányos módszerekkel is, továbbá megfelelő, az egyéni körülményekhez alkalmazott gyógyeljárásokkal, amelyek szintén a természeti törvényeken alapulnak…"

"A betegség oka, folyamata és gyógyítása. A betegség a testben székelő belső folyamat, amely a természet azon igyekezetéből származik, hogy a gyógyulást maga végezze el. Ez okból a természetes gyógymód célja nem lehet az, hogy egy betegségi állapotot elnyomjon, vagy egy bajt kezdeti stádiumban kiírtson, hanem, hogy feladatul tűzze ki, magának a betegség okainak megszüntetését. Igyekezete továbbá oda irányuljon, hogy a betegségi folyamatot, teljes kiterjedésében és súlyosságában korlátozza, amikor a szervezet szenvedni kezd, vagy, hogy a természetes gyógyerőt nagyobb munkára serkentse, amikor a betegségi folyamat oly lassú, hogy a betegség minden segítség nélküli gyógyulását nem lehet feltételezni. Csak a természetes gyógymód képes a természetet hathatósan támogatni a gyógyeljárásban, és a szervezet teljes gyógyulását elérni…”

"A kozmoterápiai gyógymód alapelvei. Az élettan alaptörvénye értelmében a szervezet összes sejtje minden hét évben megújul. A kozmoterápiai gyógymód abból áll, hogy a sejt megújulási folyamatait meggyorsítja és ezt körülbelül egy év alatt valósítja meg. Ily módon a szervezet összes régi beteg sejtjeit leépíti, és új, egészséges sejtekkel helyettesíti. A teljes gyógyulás idejét megkapjuk, ha a beteg éveinek és súlyának számát összeadjuk és az így nyert összeget tízzel elosztjuk. (Ha például valakinek életkora 30 év és súlya 50 kg, úgy az ő gyógyulási ideje 8 hónap lesz.)..."

"A gyógymód két részre oszkik. (1) A beteg testsúlyát a minimumig csökkentjük, a belső és külső kozmoterápia különböző kóranyagok kiküszöbölésének alkalmazása által, a különböző kozmikus, nap és földsugárzások gyógyereje alapján. (2) A beteget felépítjük az eredeti, természetes testsúlyáig, ugyancsak a fenti gyógyeszközökkel, azonban azoknak speciális alkalmazásaival. A tökéletes gyógyulást akkor érjük el, ha a szervezet belső sejtvibrációinak, sugárzásainak, valamint a külső kozmikus, nap és földsugárzásoknak speciális egyensúlyát megvalósítjuk. Az összes betegség gyógyítása, ennek megértése és megvalósítása, és a kozmoterápia gyógyerői által (kozmikus, nap, föld és emberi sugárzások) az élettartam megduplázása minden esetben az egyén intelligenciájától és akaraterejétől függ...."