Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Szerzői jogvédelem

2011 január 1-től hatályos 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.livingearth-elofold.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

A Living Earth-Élőföld Kft a Nemzetközi Biogenikus Társaság megbízásából, Dr. Edmond Bordeaux Székely angol nyelven írott minden könyvének kizárólagos magyar nyelvű kiadója.

Franchise Agreements (mely az I.B.S. International Biogenic Society (Nemzetközi Biogenikus Társaság), Norma Jean Nilsson Bordeaux Székely, manager, Costa Rica, és a Living Earth - Élő Föld S. Corp., Dr. Szentesy András president és Szentesy Zsuzsa secretary-treasure között jött létre Kanadában, 1998-07-11-én. A szerződés 2007-04-29-én dr. Szentesy András elhalálozása végett módosításra került, és az összes jogot megkapta a Living Earth - Élő Föld Kft, az eredeti tulajdonostársak meghagyása mellett.  

Megbízólevél: Dr. Szentesy András elnök és Szentesy Zsuzsa Elnök h. : National Biogenic Society (Nemzetközi Biogenikus Társaság) magyar tagozata: Egészséges Jövőnkért  Egyesület (2002-01-20).

A www.livingearth-elofold.hu honlapon található összes könyv és írás a Living Earth - Élő Föld Kiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A Kiadó a fentiekben közzétett Franchise Agreement  alapján fenntart - az általa angol nyelvből lefordított és magyar nyelven kiadott, valamint magyar nyelven írott  bármely könyve, bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével, valamint a szerző összes angol nyelven kiadott és copyright-tal védett könyveivel kapcsolatos - minden jogot. A könyvek minden oldalának tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül - sem egészében, sem részleteiben, semmilyen formában és értelemben (elektronikus vagy mechanikus módon előállított szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videoanyag, beleértve a nyilvános előadást, vagy tanfolyamot,  a hangoskönyvet, bármilyen internettes közlést, a fénymásolást, a rögzítést, vagy az információ-rögzítés bármely formáját, stb.) - nem sokszorosítható vagy közölhető. Tilos bármely könyv egészének vagy részeinek bármilyen formában való feldolgozása és értékesítése (előadás, jegyzet, könyv, stb.). A könyvek tartalmának egyes részeit, kizárólag csak saját felhasználás céljából mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult bármely könyv bármely részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthető tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Kiadó által kiadott könyvek, E. B. Székely összes angol nyelven írott és kiadott könyvei, valamint a www.livingearth-elofold.hu honlapon lévő összes írott anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánosság részére bármely módon közreadni tilos! Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül az előbbiekben felsoroltak bármelyikének tartalmát, bármilyen technikai művelet segítségével a nyilvánosság részére, még változatlan formában is közreadni.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Bármely könyvből, a Kiadó előzetes írásos hozzájárulása alapján engedélyezett anyagot, csak az adott oldalra való hivatkozással lehet átvenni, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a.) nem módosítja az eredeti szöveget,

b.) és az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Abban az esetben, ha megsértik a szerzői jogainkat - például a könyvekben lévő írásokat engedély és jogdíj fizetés nélkül használják fel - a Kiadónk kérheti a jogsértés abbahagyását, és a keletkezett kár megtérítését.

 

A Living Earth - Élő Föld Kiadó Kft. logója a Magyar Szabadalmi Hivatal által 1998. augusztus 18-án bejegyzett védjegy. A kiadó logójának szimbolikája égi jel, amelynek spirituális mondanivalója A túlélés titka első könyvben van leírva.