Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

Szemelvények

Miért a biogenikus élet?

„A Hétszeres Béke az esszénusok belső tanításainak volt az összegzése. Úgy vélték, hogy az ember élete hét osztályba sorolható; fizikai, mentális, érzelmi, szociális, kulturális, és azok kapcsolata a természettel és az egész univerzummal.


"Az igazság és hamisság szelleme
Harcol az ember szívében.
Igazság születik a Fény forrásából,
Hamisság a sötétség kútjából,

És ahogy az ember örökli az Igazságot,

Úgy kerüli majd el a sötétséget.
                                                

                                - Holttengeri Tekercsek Fegyelmi kézikönyvéből 

AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL

„És a Mester válaszolt, mondván:
- Minden bajt, amit az emberek elszenvednek, rajtunk kívül álló dolgok okozzák, mert ami bennünk van az soha nem okozhat szenvedést. Egy gyerek meghal, elvész egy vagyon, a ház és a termés leég, és mindenki tehetetlen és így kiált föl:

A HÉTSZERES ESKÜ

"Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy úgy éljek, mint az Életfa,
Amelyet a Közösség Nagymesterei ültettek
Mennyei Atyámmal;
Aki az Univerzum Örök Kertjét plántálta,
És adta nekem szellememet
Föld Anyámmal;
Aki a Föld óriási kertjét plántálta,
És adta nekem testemet
Testvéreimmel;
Akik közösségünk kertjében dolgoznak.