Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Szemelvények

Miért a biogenikus élet?

„A Hétszeres Béke az esszénusok belső tanításainak volt az összegzése. Úgy vélték, hogy az ember élete hét osztályba sorolható; fizikai, mentális, érzelmi, szociális, kulturális, és azok kapcsolata a természettel és az egész univerzummal.


"Az igazság és hamisság szelleme
Harcol az ember szívében.
Igazság születik a Fény forrásából,
Hamisság a sötétség kútjából,

És ahogy az ember örökli az Igazságot,

Úgy kerüli majd el a sötétséget.
                                                

                                - Holttengeri Tekercsek Fegyelmi kézikönyvéből 

AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL

„És a Mester válaszolt, mondván:
- Minden bajt, amit az emberek elszenvednek, rajtunk kívül álló dolgok okozzák, mert ami bennünk van az soha nem okozhat szenvedést. Egy gyerek meghal, elvész egy vagyon, a ház és a termés leég, és mindenki tehetetlen és így kiált föl:

A HÉTSZERES ESKÜ

"Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy úgy éljek, mint az Életfa,
Amelyet a Közösség Nagymesterei ültettek
Mennyei Atyámmal;
Aki az Univerzum Örök Kertjét plántálta,
És adta nekem szellememet
Föld Anyámmal;
Aki a Föld óriási kertjét plántálta,
És adta nekem testemet
Testvéreimmel;
Akik közösségünk kertjében dolgoznak.