Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

PROFESSZOR DR. EDMOND BORDEAUX SZÉKELY

(? - 1979) 
 

https://www.facebook.com/Edmond-Bordeaux-Szekely-1446715608946245/
https://vimeo.com/184290660

 

Nevét hazánkban is egyre többen ismerik, miután már magyarul is kapható a világhírű Esszénus Béke Evangélium, amelyet az elmúlt évtizedek során több mint harminc nyelvre fordítottak le. Az arámi nyelven, Jézus anyanyelvén íródott eredeti ősiratokat az első könyvet Székely professzor 1928-ban először francia nyelvre fordította, miután a szöveget annak évszázadokkal korábban ó-szlávra fordított megfelelőjével is összehasonlította. Az 1800-2000 éves apokrif írások Jézus eredeti tanításait tartalmazzák, a természetes és egészséges életről, a mértékletes táplálkozásról, a lélek békéjéről és a legfontosabb emberi tulajdonságról, a szeretetről. A könyvnek akkora sikere volt Párizsban, hogy erre alapozva dr. Székely, Romain Rollanddal, a Nobel díjas íróval megalapította a Nemzetközi Biogenikus Társaságot. Székely professzor a párizsi egyetemen szerezte a doktorátusát, valamint további tudományos fokozatait Bécsben és Lipcsében. A filozófia és a kísérleti pszichológia professzora is volt a Kolozsvári Egyetemen. Elismert nyelvtudósa az arámi, szanszkrit, görög és latin nyelveknek. Bejutott a Vatikáni Levéltárba, ahol az egyik szigorúan őrzött katakombában rábukkant a számára oly sorsdöntő esszénus ősiratokra, amelyek egész további életpályáját meghatározták. (lásd. E. B. Székely: Esszénus Béke Evangélium Felfedezése

Az ősi kultúrák iránti olthatatlan vágya indította a nem mindennapi feladatra, hogy Jézus anyanyelvén, az arámi nyelven íródott ősi esszénus szövegeket a modern nyelveken tegye a 20.  század embere számára is hozzáférhetővé. A máig több mint harminc nyelven kiadott Székely publikációk terjedelmes listájáról eddig sem hiányzott a magyar, csak akkor (1930-1937), és olyan körülmények között jelent meg néhány könyv magyarul is dr. Székely tollából (pl. Az emberi gondolat története, Az emberi társadalom története, A kozmikus élet és gyógymód, A Természetes élet és gyógymód, A Kozmikus Evangélium, A kozmoterápia receptkönyve), hogy azokat rövidesen elborította a világháború pusztítása, és lassan a feledés homálya is. 

1945-ben ugyan vége lett a háborúnak, de a békében sem volt sok köszönet, különösen a "leghaladóbb" társadalmi rendszerhez csapódott Közép-Kelet-Európában, ahol a progresszivitás egyik fő ismérve attól kezdve az volt, hogy a „modern, szocialista ember" csak a pártban és a matériában bízik, minden egyéb idealista zagyvaság csak a reakció malmára hajtja a vizet, tehát üldözendő. Hogyan kerülhetett volna egyáltalán szóba az Esszénus Evangéliumok hazai kiadása? Pedig napjaink emberének ugyancsak nagy szüksége lenne az Örök Tanításra, amelynek leginkább releváns részét sűrítette össze Székely professzor az Esszénus Evangéliumokban, amelyek legfőbb értékeit így összegezte:  

  • Az esszénus tanítások az ókori kultúrák teljes tudáskincsének szintézisét jelentik.

  • Azt az utat mutatják meg nekünk, amelyen elszakadhatunk a jelenkori civilizáció egyoldalúan utilitárius technológiájától, és egy olyan érvényes és gyakorlati tanítást képviselnek, aminek révén hasznosíthatók a minket mindenütt körülvevő energia-, harmónia- és tudásforrások.

  • Örök érvényű mércét képviselnek egy olyan korban, amikor az igazság elveszni látszik az eszmék zűrzavarában.  

  • Az előbbiekből következő neurózissal és bizonytalansággal szemben teljes egyensúlyhoz és harmóniához juthatunk az esszénus tanítások révén. 

Székely professzor egész hosszú élete az olyan kortalan igazságok szüntelen keresését jelenti, mint amelyek az Esszénus tanításokban, a Zend Avesztában, a Buddhista írásokban, a Karma jógában, az ősi Mexikó Prekolumbiánus Kódexeiben találhatók.  

De nemcsak a poros levéltárakban, múzeumokban kutatott, hanem a helyszínen, a Magas Kárpátokban, Indiában, a Pamír Fennsíkján, Közép Afrikában és a Déli Tengeren keresztül Kaliforniában, Mexikóban, Közép Amerikában és Kanada Északi Territóriumában. Az így megszerzett óriási tudásanyag alkotja írásainak egyik jelentős részét, amelyek közül hadd említsünk az esszénus könyvek mellett csak néhány címet: A kortalan kutatása, Zarathusztra - Zend Aveszta, Kreatív munka - Karma jóga, A Himalája Zarándoka - Körösi Csoma Sándor, Az élő Buddha, amelyet tankönyvként alkalmaznak az USA-ban a  buddhista iskolákban, vagy Az ősi Amerika, az elveszett paradicsom.  

Életműve ugyanakkor magába foglal mindent az ősi tudás tanításától, gyakorlati oktatásától kezdve a gyakran életveszélyes missziók vállalásáig. Utóbbira lehet példa a Francia Polinézia-i leprások ügye, akik halálra ítélten tengődtek egy kis szigeten, a világtól elszigetelve. Néhány elszánt keresztény misszionáriuson és apácán kívül senki nem törődött velük. Az amerikai sajtó és közönség ekkor, 1934-ben kezdett felfigyelni a tántoríthatatlan humanistára, aki egymaga szállt szembe Francia Polinézia lélektelen és korrupt diktátoraival. Egy éves önfeláldozó és hősies küzdelem után, egyedül a lepratelepek szerencsétlen élő halottaitól, és egy kevés misszionáriustól támogatva, megvalósította a lehetetlent, a leprának az esszénus, azaz a Jézusi tanítások általi gyógyítását. A nemzetközik sajtó és tudományos világ nyomására végül a francia kormány eltávolította a Francia Polinézia-i diktátorokat. A vallási missziók tagjainak helyszíni beszámolói alapján az ott legaktívabban tevékenykedő amerikai protestáns egyház a "20. század legkrisztusibb cselekedetéért" Székely professzort örökös érsekévé választotta.  

Az öt kontinens bejárása után, az ősi kultúrák tudáskincsének, az esszénus tanításoknak a 20. századi gyakorlati hasznosítása céljából, a harmincas évek második felében óriási kísérletbe kezdett Mexikóban, a Rancho la Puertán fokozatosan bővülő "organikus" farmon (bár ez a kifejezés akkor még nem volt ismeretes!). A kísérlet 33 évig tartott és közel 124 000 résztvevőt, pácienst érintett, ahol az egészséges, természetes életmód és táplálkozás ősi módszereinek a modern biokémiai ismeretekkel történő kombinációjának alkalmazása minden elképzelést felülmúló eredményeket produkált.  

Az eredmények hírére valósággal özönlöttek az önkéntes kísérleti alanyok, köztük számos, hivatalosan gyógyíthatatlannak minősített beteg, aki egészségesen távozott. A Nagy Kísérlet során szerzett felmérhetetlen értékű tapasztalatot és orvostudományi információtömeget tartalmazza, A Kortalan Kutatása c. trilógia második kötete, A Nagy Kísérlet, és a harmadik, Az Ifjúság Kémiája, valamint Székely professzor most már nálunk is megjelent  alapkönyvei: A Természetes Élet és Gyógymód; A Böjtölés Esszénus Tudománya és a Mértékletesség Művészete; a Tudományos Vegetariánizmus; A Nyers Ételek Kincsestára vagy az Ökológiai Egészségkert a Túlélés Könyve. 

Hihetetlenül nagy munkabírásának és sokoldalúságának egyik bizonyítéka a nyolcvannál több könyv, zömében angolul, miután betegeinek nagy része Amerikából érkezett, a több ezer előadás, amelyet az általa művelt tucatnyi modern nyelv valamelyikén tartott, az előadás színhelyétől függően, a százezernyi pácienssel folytatott személyes konzultáció, nem beszélve a kísérleti, gyógyító központ irányításáról, működtetéséről, amelynek területe a beindulás után néhány évvel már meghaladta az 500 hektárt!  

Egyik régi tanítványa és barátja így méltatja Az Ifjúság Kémiája c. könyvének előszavában: "Negyven évvel ezelőtt volt az, amikor először találkoztam barátommal, Edmond Bordeaux Székellyel. Azt tudtam, hogy hány éves vagyok, és mindig azt hittem, azt is tudom, hogy ő milyen idős. De megismerve a trilógiából összes kalandjait, teljesítményeit, és kreatív eredményeit, elkezdtem morfondírozni, vajon hány száz éve született."

A Professzor, miután befejezettnek ítélte földi pályafutását, és tudta hogy az általa elkezdett ügy szeretett feleségénél jó kezekben lesz, 1979-ben, egy őszi éjjel, csöndesen jobb létre szenderült.  

Irigylésre méltó életét az ősi tanításokkal összhangban, ovo-lakto-vegetáriánus elvek szerint folytatta, és úgy fejezte be életét, hogy nem ismerte a betegséget. A Romain Rollanddal alapított Nemzetközi Biogenikus Társasága mind a mai napig működik özvegye, Norma Nilsson Székely irányításával, aki évente szemináriumokat szervez a világ több tucat országából száz számra érkező hallgatók részére, valamint gondozza az óriási Székely hagyatékot.  

Ha megvizsgáljuk a siralmas hazai egészségügyi állapotokat (dobogós helyezéseinket a rákos valamint szív és érrendszeri betegségekből eredő elhalálozás terén, stb.), a magyar lakosság fogyásának megdöbbentő tendenciáját, s ennek eredetét, akkor az egészségügyi szakértőkkel együtt arra a következtetésre juthatunk, miszerint a fő okok a rossz táplálkozási szokásokban és életmódban keresendők (pl. a lakosság 40%-a dohányzik, az alkoholizmusról, kábítószerezésről nem is beszélve!).  

Meggyőződésünk, hogy honfitársainknak már csak ebből a szempontból is igen nagy szüksége van Professzor Edmond Bordeaux Székely felbecsülhetetlen értékű hagyatékának, mindenek előtt az egészség visszaállítása, az élet meghosszabbítása terén elért, világszerte elismert kutatási eredményeinek minél szélesebb körű megismerésére és alkalmazására. Ezzel ugyanakkor nemzeti kulturális örökségünk egyik kiemelkedő értékű és nálunk alig ismert részét is jelentőségének megfelelőbb módon gondoznánk.  

Az óriási hagyatékból Magyarországon eddig 18 könyvet jelentetett meg a kiadónk, a Living Earth - Élő Föld Kft (néhány könyvet már többször is), amely Kiadó ápolja és gondozza a Professzor szellemiségének és életművének emlékét. Az eddig megjelent könyvek tartalmazzák Jézus és Zarathusztra örök érvényű tanításait, és az esszénus közösségek apokrif írásait, továbbá az ősi tanítás és a modernkori tudományos ismeretek birtokában Székely professzor orvostudományi eredményeit és az ezen alapuló többszázezer betegen kipróbált felbecsülhetetlen értékű írásait, megmutatván a ma emberének, hogyan hozhatja helyre megromlott testi-lelki egészségét, valamint életét, és hogyan állandósíthatja azt.

Kiadónk, A túlélés titka c. trilógiában állít maradandó emléket Székely Professzornak, halálának 25-ik évfordulója alkalmából.

 

Ki volt Aranyosrákosi Székely Sándor?

 

LATIN ÉS GÖRÖG TANULMÁNYAIM A PIARISTÁKNÁL

"Cognoscere st cognoscere causas", "Tudni annyi, mint a forrást ismerni" - mondta Lukrécius, a római filozófus. Tehát én is a legelején kezdem.

Valami féle „Potsdami szerződéssel" indult édesapám, az unitárius székely, és édesanyám, a katolikus francia között. A kívülálló csak tisztelheti annak a szerető köteléknek az erejét, amely összetartotta őket, habár vallásos hitük fényévekre volt egymástól. Édesapám egyik őse, társalapítója volt Erdélyben az Unitárius Egyháznak, mint Francis David (Dávid Ferenc) közeli barátja. Ő írta Az Isten Egysége c. nagyszerű forradalmi könyvet, míg Közép-Európában apám egyik felmenője volt szerzője az első Egyetemes Történelem c. műnek. Mindketten ugyanazt a nyomdagépet használták, amit Németországból hoztak magukkal úgy, hogy az egyik nappal nyomtatott, a másik az éjjeli órákban. Ezzel szemben édesanyám egyik őse Franciaország Kardinálisa volt, s szerzője Az Egyház Isteni Hatalma c. terjedelmes középkori műnek. Édesapám az unitárius alapelveket követte, miszerint soha ne fogadjunk el semmit, ami ellentmond a józan észnek, és hogy a gyülekezet minden tagja szabadon formálhatja az Istenről, az életről, és az univerzumról alkotott elképzeléseit. Édesanyám őszintén hitt az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Szentháromságának misztériumában.

Ez volt az eltérő szülői ideológiákkal átszőtt családi háttér, amikor iskoláztatásom kérdésében kellett döntést hozni. A következő megállapodásra jutottak a megegyezésre törekvés szellemében: Először is a katolikus piaristák kolostorában kellett tanulnom, amely a klasszika-filológia témaköreire specializálódott, különös hangsúllyal a görög, a latin, és az egyházi irodalomra. Majd a piaristáknál szerzett érettségi után a Párizsi Egyetemre kell mennem, hogy iskolai tanulmányaimat a Sorbonne-on szerzett filozófiai doktorátussal fejezzem be. Mindezek után rajtam fog múlni, hogy milyen hivatást, és milyen vallást választok magamnak. Így azután a piaristáknál kezdtem a tanulmányaimat. Először nagyon nehéz volt hozzászoknom a piarista élet szigorához és spártai egyszerűségéhez, a gazdag és kényelmes otthonunk luxusa után (édesapámnak tekintélyes birtokai voltak mind Erdélyben, mind Franciaországban). Hajnalban keltünk és mentünk a misére, fűtetlen szobában, hideg vízben mosakodtunk, eleget tevén a nap minden órájában a Piarista Rend híres jelmondatának: Ora et labora - Imádkozzál és dolgozzál. Ha egy darab kenyérre vagy akár egy pohár vízre volt szükségünk, tökéletes latinsággal kellett azt kérni. Mindazonáltal visszatekintve, végtelenül hálás vagyok szigorú neveltetésemért, aminek önfegyelmemet és akaraterőmet, valamint az ebből adódó görög-latin filológiában és irodalomban szerzett tudásomat köszönhetem.

18 éves koromban folyékonyan beszéltem a klasszikus görögöt és latint. Magna cum laude eredménnyel érettségiztem, és az osztály eminense lettem, aki a búcsúbeszédet is elmondhatta. Akkor készítettem a kötelező érettségi dolgozatot, "Hadd, énekeljen Szent Ferenc a szívedben" címmel. Igazán kedves feladat volt a számomra, és könnyedén írtam, nem is gondolván az események azon láncolatára, amelyet majd életemben elindít. Közvetlenül az érettségi vizsgám után irodájába hivatott osztályfőnökünk, Magister Mondik, a kolostor Priorja. Mikor beléptem, felpillantott dolgozatomból, amit éppen átolvasott, és rám mosolygott.

„Édes fiam, úgy látom" - mondta - „készen vagy már arra, hogy kirepülj a hatalmas és kemény életbe. Nemsokára meg fogja mutatni neked a Sátán az élvezetekkel és luxussal teli élet minden csábítását. Ennek tudatában úgy döntöttem, hogy az érdekedben legyőzöm a Sátánt, és inkább spirituális élmények irányába vezetlek. Itt van számodra az ajánlólevelem, amit régi iskolatársamnak, a Vatikáni Levéltárak Prefektusának írtam. Ennek a levélnek a birtokában az Archívum ajtajai megnyílnak számodra, és így mindent megtalálhatsz a neked oly annyira kedves Szent Ferencről, amint e kívánságodnak hangot is adtál dolgozatodban."  Látván arcomon az örömteli lelkesedés jeleit, felemelte kezét, és komolyabbra fordítván a szót, mondta: "Azonban, fiam, ezért a privilégiumért nagy árat kell fizetned. A Vatikán Prefektusának irányítása alatt folytatandó tanulmányaid során alá kell vetned magad a Ferencesek szegénységi, szüzességi, és engedelmességi esküjének, s a szerint is kell élned. A lehető legszerényebben kell öltözködnöd, valamint csak fekete kenyeret, sajtot, gyümölcsöt és zöldséget ehetsz. És semmi több. Ismerem családodat, és tudom hogy igen nagy vagyonnal rendelkeznek, de ez alatt az idő alatt egyetlen fillért sem fogadhatsz el a szüleidtől."  Felém nyújtott egy borítékot.  Itt találsz majd egy nagyon szerény összeget olasz lírában, ami megfelel a legszegényebb képzetlen olasz munkás havi bérének. És neked úgy kell élned, mint azoknak. Másrészről a spirituális ínyencségeknek egy hatalmas terített asztalát élvezheted majd, miközben Magiszter Mercati barátom szárnyai alatt folytatod tanulmányaidat. És a rendelkezésedre állnak a Vatikán Archívumának és Levéltárának több ezer évre visszanyúló, kimeríthetetlen kincsei. - Hát akkor, fiam, hajlandó vagy vállalni ezt a nagy áldozatot?

Annyira váratlanul ért az egész, hogy szólni sem tudtam. Megilletődve ennek az óriási lehetőségnek a reményétől nem tudtam szavakat találni, hogy kellőképpen kifejezzem hálámat. Szerencsére a mi kedves osztályfőnökünk ugyanolyan érzékeny és megértő volt, mint amennyire bölcs és művelt. Mosolygott és bólintott, mintha tudta volna, mi minden kavarog a fejemben, majd átadta a borítékot és az ajánlólevelet, hozzáfűzve: "A Szent Ferencről készített dolgozatodat én fogom külön elküldeni a barátomnak. Nagyon ígéretes írás, és biztos vagyok abban, hogy ő is élvezni fogja. - Isten áldjon, fiam."

Miután megáldott, már csak arra emlékszem, amint a kolostor udvarán ballagok szédelegve, csak arra összpontosítva, hogy milyen értékes levél van a kezemben. (Mielőtt történetemet folytatnám, szeretnék idézni egy részletet a Szent Ferencről írott dolgozatomból, amely megnyitotta piarista osztályfőnököm szívét és a Vatikáni Archívumok ajtajait is.)…”

 (E. B. Székely: Az Esszénus Béke Evangélium Felfedezése, Living Earth - Élő Föld Kft, 2001.)