Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

Kulcs az összes Bibliaszöveg megértéséhez

TEREMTÉS: A természeti és kozmikus erők (törvények) örök, mindenoldalú és tökéletes együttműködése. 

EMBER: A levegő, a víz és a napenergiák közepette, megfelelő hőmérsékleten élő, a földnek Isten által kiválasztott és szeretett legmagasabb randű uralkodó faja (életformája). 

ISTEN (MENNYEI ATYA): Az Örök, legfelsőbb Élet-Óceán, a Cselekvés, a Bölcsesség és a Szeretet hármas egységében. 

ISTEN (MENNYEK) ORSZÁGA: A kozmikus törvények uralma alatt élő világegyetem. 

FÖLD (ANYA): Ahol a természeti törvények uralkodnak. Élet a Föld hőmérsékletén, a levegő, a víz és a napenergiák közepette. 

ISTEN GYERMEKEI: A kozmikus és a természeti törvényekkel összhangban lévő lények. 

ANGYALOK: A természeti és kozmikus erők. 

SÁTÁN: A betegségbe, a káoszba, és végül a halálba vezető rombolás, tudatlanság és önzés alsórendű gondolat- és érzésáramai. 

ÚJJÁSZÜLETÉS: A természeti és kozmikus törvények megértésének pillanata. 

ÖRÖK ÉLET: A természeti és kozmikus törvények, Isten és Ember általi tökéletes megvalósítása. 

POKOL: Rombolás, tudatlanság, önzés, betegség, káosz, és végül a halál. 

PURGATÓRIUM: A kozmikus és a természeti törvények elleni tettek jóvátétele. (Gyógyulás, harmónia, tökéletesedés). 

PARADICSOM: Isten gyermekeinek a kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő birodalma. 

PRÓFÉTÁK: Akik Isten sugallatára tanítják az embereket, a társadalom kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő átalakítására. 

VALLÁS, ORVOSTUDOMÁNY, CSILLAGÁSZAT, TUDOMÁNYOK, stb.: A kozmikus és természeti törvények egységes és teljes tanítása. 

GONDVISELÉS: Együttműködés Isten és ember között. 

BETEGSÉGEK: A természet büntetése a törvények megszegéséért. 

HALÁL: A természeti és kozmikus törvények sorozatos megszegésének végső következménye. 

IMA (KÖNYÖRGÉS): A felsőrendű sugárzások Örök Kozmikus Óceánjával való érintkezés keresése. 

BŰN: A természeti és kozmikus törvények megszegése. 

SZENT LÉLEK: A felsőrendű gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából származó magasabb ismeret. 

ISTENI TÖRVÉNYEK: Kozmikus és természeti törvények. 

MEGVÁLTÁS: Az Örök Élet Törvényeinek megvalósítása, amely megvált a haláltól, a pokoltól, és a paradicsomba vezet. 

HIT: A kozmikus és természeti törvények belső átélése. 

MEGTÉRÉS: A természeti és kozmikus törvények szerinti új életmód elfogadása. 

ÉLET: A világegyetem összes (egyéni, földi és kozmikus) életformáinak dinamikus egysége és szolidaritása. 

GYÜLEKEZET (EGYHÁZ): Az összes jelenlévők együttesen Isten felé irányított gondolatáramainak dinamikus együttműködése. 

ÍRÁSTUDÓK, FARIZEUSOK TUDOMÁNYA: A korábbi generációk mindig torzabb és torzabb hagyományaira épülő dogmatikus és megkövesedett ismeret. 

IGAZSÁG: A magasabb gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából fakadó dinamikus, felsőrendű, tökéletes ismeret. 

ÚR: A Cselekvés, a Bölcsesség, és a Szeretet kozmikus és természeti törvényeinek mindennapi gyakorlati megvalósítása. 

ÉDENKERT: Az emberiség Pleistocen-kori kataklizma előtti őshazája (Közép-Ázsia). 

ÁDÁM: Homo Sapiens Syivanus, a jelenlegi Homo Sapiens Faber természetes erdőlakó őse. 

ÖZÖNVÍZ: A Pleistocen-kori áradások. 

BŰNBEESÉS: A természeti és kozmikus törvények vízözön utáni elhagyása. (A húsevés és az öldöklés kezdete). 

FÉNY: Az igazság és annak tanítása. 

SÖTÉTSÉG: A hamis tudomány. 

IGE: Az igazság bizonyítéka. 

FA: Az ember és ismerete. 

GYÜMÖLCSÖK: Cselekedetek és eredmények. 

KERESZTELÉS VÍZZEL: Új életre való kiválasztás, a természeti erők és törvények által. (levegő, víz, nap) 

KERESZTELÉS SZENT LÉLEKKEL: Új életre való kiválasztás a kozmikus erők és törvények által. (Bölcsesség, Szeretet, Cselekedet) 

JÉZUS: Az emberben megnyilvánuló Isten. 
 
(E. B. Székely: KOZMIKUS EVANGÉLIUM – 1938.)

 

(E. B. Székely: Esszénus Béke Evangélium Első Könyv, Living Earth - Élő Föld Kft. 2008.)