Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Krédó

A Nemzetközi Biogenikus Társaság számára

  • Hisszük, hogy legbecsesebb tulajdonunk az Élet.
  • Hisszük, hogy mobilizálni fogjuk az Élet összes erőit, a halál erőivel szemben.
  • Hisszük, hogy a kölcsönös megértés vezet az együttműködéshez, hogy az együttműködés vezet a Békéhez, és hogy a Béke az emberiség túlélésének egyetlen lehetősége.
  • Hisszük, hogy elvesztegetés helyett megőrizzük természeti erőforrásainkat, amelyeket majd gyermekeink örökölnek.
  • Hisszük, hogy el fogjuk kerülni levegőnk, vizeink és talajunk elszennyeződését, amelyek az Élet alapfeltétele.
  • Hisszük, hogy megőrizzük bolygónk növényzetét: a szerény füveket, amelyek ötvenmillió évvel ezelőtti korból jöttek, és a fenséges fákat, amelyek húszmillió éve jöttek, hogy előkészítsék bolygónkat az emberiség számára.
  • Hisszük, hogy csak friss, természetes, tiszta, teljes ételeket fogunk fogyasztani, kemikáliák és mesterséges feldolgozás nélkül.
  • Hisszük, hogy egyszerű, természetes, alkotó életet fogunk élni, magunkba szíva az energia, a harmónia és tudás bennünk és körülöttünk lévő összes forrását.
  • Hisszük, hogy bolygónkon az élet és az emberiség tökéletesedése egyéni erőfeszítésekkel kell, hogy induljon, mert az egész folyamat az azt alkotó atomoktól függ.
  • Hiszünk az Isten Atyai mivoltában, a Természet Anyaságában és az Emberek Testvériségében.

 Összeállította: Romain Rolland és Edmond Bordeaux Székely, Párizs, 1928.