Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

KIADÓI KÖZLEMÉNY!

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Hatályos: 2015.07.16), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Hatályos: 2017.01.01.) 13. §-nak idevonatkozó szövege értelmében, a Living Earth – Élő Föld Kft által kiadott összes könyv és a Honlapunkon található minden anyag, könyvrészlet, előadás, olvasóink és vásárlóink hozzászólása, szerzői jogvédelem alatt áll!

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részében nevesített bűncselekmények közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági jogkörébe utalt bűncselekmények 

(A Btk. 384. § (1) a) szerint akkor beszélünk „Bitorlásról”, „ha valaki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz;  (2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: a) a szerzői jogi védelem alá tartozó irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás,…”
Továbbá a „Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése a Btk. 385. § (1) (2) (3) (4) bekezdése értelmében, aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti…”)

A fentiek értelmében a Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül bármely könyvünk egészét vagy részleteit valamilyen módon (elektronikus- vagy mechanikus-szöveg, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját) történő feldolgozás, felhasználás és értékesítés (előadás, jegyzet, könyv, stb.) során súlyosan megsérti, azokkal szemben a jövőben, minden előzetes figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást fogunk kezdeményezni!

2017-01-01.

Legnagyobb megdöbbenésünkre tapasztalnunk kellett, hogy megkérdezésünk és engedélyünk nélkül a Kiadónk által eddig publikált könyveink közül néhány illegálisan fönn van az interneten, ahonnan különböző honlapok, blogok, stb. szintén illegálisan, a saját témájukat megtámogatva töltögetik le, ajánlgatva a könyveket, hol ingyen, hol pénzért, különböző felhasználásra. Aztán van, aki csak E-könyvként teszi hozzáférhetővé, vagy más valaki a Tudományos Vegetarianizmus c. könyvünk egyik fejezetéből  készített előadásával évek óta fényezi magát a You-Tube-on, így szerezve magának óriási pacientúrát (több mint 56.000 látogató!).  Míg van olyan oldal is, ahol az előadó, a  Természetes és Egészséges Életmód c. könyvünkből összeollózott, és E. B. Székely nevével fémjelzett egynapos előadása keretén belül komoly anyagi bevételre tesz szert. Minden esetben a jogsértések évek óta folytatódnak!!!

A jogsértő oldalak működtetői egyetlen esetben sem kértek tőlünk engedélyt az illegális tevékenységükhöz, egyébként nem is adtunk volna. Néhány esetben Edmond Bordeaux Székely nevét még megemlítik, mintha a könyveket ő adta volna ki magyar nyelven, máshol még azt sem. Az illegálisan feltöltött oldalakon egyetlen esetben sincs megemlítve a forrás, vagyis a magyar fordító és kiadó neve és elérhetősége, miként sehol sem hivatkoznak a www.livingearth-elofold.hu honlapunkra, ahol a könyvekkel kapcsolatos minden információ megtalálható, és ahonnan még a könyveket is kedvezményes áron bárki meg tudja vásárolni, és ahova vagy 300 oldalnyi szöveget is föltettünk, hogy a téma iránt érdeklődök, jobban megértsék a könyvekben lévő tanítások lényegét.  
(jelenleg 24 komoly jogsértéssel van dolgunk!).

A Kiadónk munkáját, vagyis Edmond Bordeaux Székely könyveinek minél több honfitársainkhoz történő eljuttatását tisztességes módon, csak a www.livingearh-elofold.hu honlapunk minél nagyobb körben való terjesztésével, valamint a könyvek megvásárlásával tudják támogatni. Ezúton is hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik megvették a könyveket, és ezzel nagyban hozzájárultak eddigi könyvkiadásunkhoz.

Nagyon kérem, hogy tartsák meg a téma tisztaságát, és ne menjenek bele az illegális kalózkodásokba, hozzátéve, hogy a kaloz oldalakkal még sok esetben letölthetik a vírusokat is! Egyébként, aki az illegálisan feltöltött könyveket letölti, az ugyanolyan törvénysértést követ el, mint az, aki feltöltötte! 

Az eddig általunk kiadott összes könyvet elérhető áron a honlapunkról is meg tudják rendelni, vagy megvásárolhatják azon könyvesboltokból, webáruházakból, amelyek tiszteséges úton terjesztik azokat. A Magyar Menedék könyvesbolttal a szerződési viszonyunk 2016 decemberétől megszünt, ezért kérem, hogy akik korábban tőlük szerezték be a könyveinket, azok vagy tőlünk, vagy más tisztességes úton terjesztő webáruházakból vegyék meg a könyveket, vagy a honlapunkon megjelölt könyvesboltoktól, valamint az országban lévő más települések könyvesboltjaiban is keressék a könyveket. Az Önök kezében van a további könyvkiadásunk sorsa!

Az illegális tevékenységnek köszönhetően, a Kiadónk kára sok tízmillió forintban mérhető, és addig nem tudunk új könyvet kiadni, amíg a jogsértéseket a megfelelő fórumokon helyre nem tesszük. A kortalan kutatása második könyve - A halál legyőzése, valamint A kereszténység esszénus eredete c. könyvek le vannak fordítva és kiadás előtt állnak, de a kiadónkat ért dúrva támadásoknak köszönhetően jelenleg ezek kiadásával nem tudunk foglalkozni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

2017-03-01.
Dr. Szentesy Andrásné,
ügyvezető