Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Hatásos érv a vegetariánizmus mellett.

 Edmond Bordeaux Székely

"A vegetariánizmus ügyének mindig megvoltak a maga bajnokai, és érvei, amelyek nagyon lelkesek és hatásosak voltak, habár a nagyközönség nem mindig fogadta el őket. A vegetáriánus erkölcsi világképet legjobban George Bernard Shaw összegezte, amikor leveleihez ezt az utóiratot illesztette: „Legyetek kedvesek az állatokhoz, ne egyétek meg őket!”  

Mindazonáltal, a vegetariánizmus terjesztéséért küzdők kitűnő egészsége dacára, valamint a hús nélküli táplálkozásra vonatkozó pozitív tanúvallomások ellenére, amik az összes főbb vallások írásaiban megtalálhatók, határozottan úgy érezzük, hogy a vegetariánizmus etikai oldala személyes kérdés kell, hogy maradjon. Egy állat leölése, azért hogy húsát elfogyassza, egyik emberben bűntudatot, míg a másik emberben éhséget okoz. A demokrácia alapelveivel ellenkezik, hogy erkölcsi elveket kényszerítsünk másokra; ha az nem valakinek mélyen átérzett személyi meggyőződéséből ered, akkor az már úgyis csak egy haszontalan moralizálás.

Azonban van a vegetariánizmusnak egy másik létező oldala is, nem a hit halvány árnyékában, hanem a tudósok laboratóriumának ragyogó fényében. Egyszerű, tudományos tény, hogy napjaink ételfogyasztásának legnagyobb veszélye, a világ legnagyobb gyilkosa a szívbetegség szempontjából az állati zsiradékok és a finomított szénhidrátok. A tudományosan folytatatott vegetáriánus táplálkozás (ami magába foglalja a fehérjékre, vitaminokra, ásványi elemekre, enzimekre, a megfelelő fajta zsiradékokra és szénhidrátokra vonatkozó összes alapszükségletet) vitathatatlanul meghosszabbítja az életet, fokozza az életerőt és növeli a betegséggel szembeni ellenállást. Normális anyagcsere mellett nincs betegség, és a normális anyagcsere pedig a tudományos vegetariánizmus alapelveinek megtartásával érhető el. Ilyen egyszerű az egész.

Rancho La Puertán, Észak Amerika legnagyobb gyógyüdülőjében, 30 évig kísérhettem figyelemmel több, mint százhúszezer vendéget, akiknek egészsége javult, és fenntartották a betegségekkel szembeni ellenálló képességüket a tudományos vegetariánizmus alapelveit követve. Nem kérdeztem hogyan éreznek a vegetariánizmus etikája felől: fontosabb volt életük meghosszabbítása és egészségük visszaállítása, hogy több idejük maradjon filozofálásra.  Most át szeretném adni ezt a kis könyvet, hogy bemutassam a jobb egészség és a hosszabb élet érdekében folytatott étkezés tudományát annak az olvasónak, aki sosem látogatta meg Rancho La Puertát. A módszerek tudományos alapokon állnak és eredményesek…”

(E. B. Székely: Tudományos Vegetariánizmus, Living Earth – Élő Föld Kft. 2001.)