Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

ESSZÉNUS TEREMTÉS KÖNYVE

Kép: 
Szerző: 
Edmond Bordeaux Székely
Megjelent: 
2015.
ISBN: 
978-963-89410-7-7
Ár: 
3.250 Ft

Edmond Bordeaux Székely: „Esszénus teremtés könyve” az Igazság őszinte keresőjének és az esszénus utat és annak eredetét kutató tanulónak nélkülözhetetlen könyve. Régebbi, mint a Biblia Genezise. Ez a könyv megmutatja az emberiség célját az életben és az igazság felismeréséhez vezető három utat. Az első út a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik, amit az adott kor nagy mesterműveinek formájában kapunk. Ebben a könyvben, ezt az Igazsághoz vezető háromszoros utat fogjuk követni, és meg fogjuk vizsgálni az egyik legnagyobb szent könyv egy részét – az Ószövetséget –, figyelemmel a Genezis első fejezeteire, amelyek a teremtés történetét mondják el. Mózes első könyve, a Teremtés kezdete, héber nyelven íródott, és részét képezi a keresztény kor első századában az Egyház által elfogadott kanonikus szentírásnak. Azonban van egy másik héber szöveg is, az „Esszénus teremtés könyve”, amelyet a katolikus egyház apokrifnak nyilvánított, és nem kapta meg a Zsinat beleegyezését. Az értelmezésünkben, figyelembe vesszük a hivatalos szöveg mellett az „Esszénus teremtés könyvét” is, és elvégezzük a szükséges összehasonlításokat.

Tartalomjegyzék: 

A Tudat útja                                                       

A Természet útja                                                                            

A Kultúra útja                                                            

A MENNY ÉS A FÖLD TEREMTÉSE                            

A FÉNY TEREMTÉSE, SÖTÉTSÉG ÉS AZ ÉGBOLT    

AZ EMBER TEREMTÉSE                                             

AZ EMBER BUKÁSA                                       

MÓZES, EGYIPTOM HERCEGE             
- A tradíció útja                                                            

MÓZES A SIVATAGBAN       
- A természet útja                                                                     

MÓZES ÉS AZ IZRAELITÁK       
Az intuíció ösvénye                                                    

MÓZES ÉS MI MAGUNK                    
- A törvény ösvénye  

KRÉDÓ  
Szemelvények „A kereszténység esszénus eredete” c. könyvből