Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM MÁSODIK KÖNYV (Jubileumi kiadás)

Kép: 
Szerző: 
Edmond Bordeaux Székely
Megjelent: 
2008. 2013. 2016.
ISBN: 
978 963 87351 5 7
Ár: 
2.850 Ft

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”A szerző az Igazság értelmezésének e szellemében adja közre e nagyon fontos könyvet - elutasítván a szó szerinti és tisztán tudományos értelmezés dogmatikus módszereit, valamint a szimbolisták túlzásait - az esszénusok nagy hagyományaival összhangban, akiknek közösségéhez a Holttengeri Tekercsek szerzői maguk is tartoztak.

Tartalomjegyzék: 

ELŐSZÓ                                                                   
BEVEZETÉS                                                           
ÉNOK LÁTOMÁSA - a legősibb jelenések
Isten szól az emberhez          
MÓZES ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL
A Tízparancsolat        
AZ EGYESÜLÉSEK                                                                                                          
Egyesülés a Föld Anya angyalaival                                                
- Nap Angyala
- Víz Angyala
- Levegő Angyala
- Föld Angyala                                                               
- Élet Angyala                                            
- Öröm Angyala                                                           
- Föld Anya                             
Egyesülés a Mennyei Atya angyalaival
- Erő Angyala                                                                                          
- Szeretet Angyala                                                        
- Bölcsesség Angyala                                                                                  
- Örök Élet Angyala                                                                       
- Munka Angyala                                                            
- Béke Angyala                                                            
- Mennyei Atya                                                                                             
JÉZUS ESSZÉNUS KÖNYVÉBÕL
A Hétszeres Béke                                                                 
- Béke a Testtel                                                            
- Béke a Szellemmel                                                                                  
- Béke a Közösséggel                                                                            
- Béke az Emberiséggel                                                                          
- Béke Korok Bölcsességével                                        
- Béke a Föld Anya Királyságával                                                              
- Béke a Mennyei Atya Királyságával                                                            
A HOLTTENGERI TEKERCSEKKEL AZONOS TÖREDÉKEK      
AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL                                  
TÖREDÉKEK JÁNOS ESSZÉNUS EVANGÉLIUMÁBÓL                                       
TÖREDÉKEK A JELENÉSEK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL           
KRÉDÓ           
UTÓSZÓ