Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

Egészséges Jövőnkért Egyesület

TÁJÉKOZTATÁS

2002-ben megalakult az EGÉSZSÉGES JÖVŐNKÉRT EGYESÜLET, amely Egyesület, a professzor Edmond Bordeaux Székely és Romain Rolland, Nobel díjas író által 1928-ban alapított, és napjainkig is aktívan működő Nemzetközi Biogenikus Társaság (IBS) magyar tagozata. Életfilozófiánk alapja az IBS. KRÉDÓ-ja.

Az Egyesület alapvető célja a természetes és egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése és minél szélesebb körű elterjesztése. Úgy gondoljuk, hogy mindenek előtt az egészséggel kapcsolatos rossz hazai szemléletet kell megváltoztatni, s követendő példának kell beállítani az egészséges életmódot, amiben az egészségügyi dolgozóknak és a médiának kellene vezető szerepet vállalnia.  A természetes, egészséges életmód és étrend  fokozatos elterjedésével párhuzamosan garantáltan csökkenni fognak a krónikus, de másfajta megbetegedések, mint pl. az influenza is, mert mint ma már egyre elismertebb az egészségügyi körökben is: a közegészség állapota nem elsősorban az egészségügyi hálózattól függ.

A fenti célok elérése érdekében,  mindenekelőtt Székely professzor orvos-filozófus-polihisztor világhírű könyveiben szereplő (80 db), és több mint százhúsz-ezer gyógyult páciensen kipróbált tudás népszerűsítését tartjuk fontosnak úgy, hogy határainkon innen és túl, minél több honfitársunk megismerhesse és életében kamatoztathassa.

Az egyesületi tevékenység jelentős része az önkéntesen szerveződő, helyi Baráti Körökben folyik.

Illúzió volna abban a hitben tetszelegni, hogy mi vagyunk az elsők, akikben a fenti gondolatok felmerültek, és a tenni akarás gondolata is megfogalmazódott. Azonban talán az a kivezető út, amely a Székely könyvekben található, olyan ezerszeresen kipróbált, ősi-modern tudást kínál, ami eddig nem mutatkozott meg ilyen egyértelműen. Továbbá  - miután személyesen is kipróbáltuk - nemcsak azt állítjuk nyugodt lélekkel, hogy ez az egyik jó és megoldáshoz vezető út, hanem azt is, hogy ez az egyetlen, hozzátéve nem kis nemzeti büszkeséggel, hogy Székely professzor a világ több tucat országában elismert hatalmas életművét kamatoztathatjuk. Az út persze nem könnyű, és nem is rövid, mert hatalmas, de rövidlátó anyagi és politikai érdekek ellenében kell e tudást terjeszteni, de ha az igazunk tudatában összefogunk a jó cél érdekében, akkor az eredmények sem fognak elmaradni.

Ez úton várjuk mindazon honfitársaink jelentkezését, akik a fentiekben leírtakkal egyetértenek, valamint ezért a nagyon fontos nemzeti ügyért, magunk és mindannyiunk egészségéért, velünk egyetértésben, akár munkában, akár anyagi, akár erkölcsi segítség formájában tenni akarnak valamit. Röviden vázolt céljaink támogatására minden anyagi és erkölcsi támogatást hálás köszönettel fogadunk.

Egyúttal köszönjük, hogy adója 1%-át Egyesületünk részére felajánlotta.
Ezáltal Ön is hozzájárul Professzor Edmond Bordeaux Székely munkásságának szélesebb körben tőrténő terjesztéséhez.

Adószámunk:  18695223-1-13
Számlaszámunk:  11742173-20147411