Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

DR. SZENTESY E. ANDRÁS

(1935-2006)

Dr. Szentesy András, egyetemi doktor, a műszaki tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár. 1998 óta foglalkozott feleségével együtt dr. Edmond Bordeaux Székely professzor életmentő könyveinek magyarra fordításával, kiadásával, és az ősi tudás, a természetes és egészséges testi-lelki életmód terjesztésével, a Living Earth - Élő Föld Kiadó Kft. ügyvezető igazgatójaként és az Egészséges Jövőnkért Egyesület elnökeként.  A szerző 1988-ban egy posztdoktori ösztöndíjjal került ki Kanadába, ahonnan 1999-ben feleségével azért jöttek haza, mert meggyőződésük, hogy az a tudásanyag, amit az emigrációban megismertek és megtapasztaltak, annyira fontos, hogy azokat honfitársaiknak is meg kell ismerniük. 1996 óta, rákbetegsége ismételt kiújulásától feleségével vegetáriánus, illetve azóta került szorosabb kapcsolatba az ősi alternatív és keleti gyógymódokkal, az ezoterikus ismeretekkel, mint autodidakta rák túlélő. E témákban, mint meghívott előadó rendszeresen tartott előadásokat, írt cikkeket, többször szerepelt a TV-ben és a rádióban. Az elmúlt években 16 Székely könyvet fordított angolból magyarra, 14 cikket írt, valamint 12 előadást tartott különböző fórumokon, konferenciákon. Nagy szakmai múltját felváltotta egy sokkal nemesebb és életbevágóbb cél, a magyarság testi-lelki egészségének jobbítása érdekében egy misszióra, amelyért feleségével együtt fáradhatatlanul dolgozott.

2002-ben kezdte el A túlélés titka I-III. c. könyvének írását, amelyet csak azért nem tudott a megígért időre befejezni, mert 2004 áprilisában egy felelőtlenül előkészített kisebb műtéti beavatkozás után két nappal föllépett nála egy iszkémiás sztrók, amelynek következtében lebénult a jobb keze és lába. De életmódjának és óriási élni akarásának köszönhetően három hónap múlva már a kocsiját vezette, és leírta mindazt, amit a hazai egészségüggyel kapcsolatban megtapasztalt.

Azonban a hatalmas stressz, és a rengeteg gyógyszer-vegyszer hatására erős immunrendszere megroppant, ezért a ráksejtek immár harmadszor is feléledtek, és támadásba lendültek. Kétségbeejtő testi-lelki szenvedéseit a „Szemtől szembe a magyar egészségüggyel”, A túlélés titka harmadik könyvében írta meg, de könyvét befejezni nem tudta, mert 2005 októberétől, 2006 március 2-ig szörnyű élet-halál harcát vívta.

Hogy az életük még most se legyen egyszerű, felesége 2006. január 9-én súlyos balesetet szenvedett, amiből szerencsésen felépült. A hatalmas testi és lelki megpróbáltatásokból föleszmélve, Zsuzsa írta meg könyvük mindenkit megrázó befejező részét.  

 

Dr. Szentesy E. András (1935-2006)
KI KICSODA II. - OMIKK-1988.340 o.) 

Született Budapesten, okl. földmérő mérnök, egyetemi doktor, kandidátus, címzetes egyetemi tanár.

Munkahelye: MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal, Földmérési és Térképészeti Főosztály, főosztályvezető h.

Társadalmi szervezetek: Geodéziai és Kartográfiai Egyesület elnökségi tagja, Neumann János Számitógéptudományi Társaság Államigazgatási Alkalmazások Szakosztály vezetőségi tagja, Magyar Asztronautikai Társaság alapító tagja, IAG (International Association of Geodesy - Nemzetközi Geodéziai Szövetség), ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság) Nemzetközi Bizottság, MTA Geodéziai Tudományos Bizottság Kozmikus Geodézia, valamint az Erőforráskutatás Albizottság tagja.

Szakmai tudományos tevékenység: geodéziai kutatás-fejlesztés tevékenységének irányítása, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (Penc) létrehozása (1969-1976), a távérzékelés mezőgazdasági és térképészeti alkalmazása; az egységes országos helyzeti azonosító (geokód) rendszer kialakítása, kandidátusi disszertáció: Távérzékelés és térbeli információs rendszerek (GIS).

Oktatói tevékenység: középfokú földmérőképzés, meghívott előadó az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezési Főiskolai Karán, és a BME Erőforrás-kutatási szakmérnöki tagozatán.

Szakmai tudományos irodalmi tevékenység: 79 publikáció szerzője, illetve társszerzője, angol-magyar fotogrammetriai szakszótár, 7 tankönyv társszerzője, 1 könyv három nyelven, 40 előadás itthon és külföldön.

Kitüntetések: Térképészet Kiváló Dolgozója, Munka Érdemrend bronz fokozata, Fasing Antal Emlékérem.  

 (A túlélés titka I. könyvében megírta azokat a szégyenteljes okokat, amiért 1988-ban el kellett hagynia szeretett hazáját, de amint majd látni fogják, a Gondviselés óriási ajándékkal viszonozta emberi nagyságát. Viszont a szakmája, amiért életének jó részét áldozta, mind a mai napíg nem rehabilitálta!!!)

 

 

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Most, amikor elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt:
"Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit,
segíts, adj enni, adj ruhát,  mindenkire úgy vigyázz,
mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg.
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy  a kövektől az éterig.
Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked,
ha magadnak tartod. Elbocsátalak téged is, mint mindenkit,  
felelős vagy minden emberért aki veled él,
és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költöttél,
minden örömmel, amit magadba zártál,
s minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
-  Most eredj, és élj, mert a világ a tied!" 

      •                                     Hamvas Béla: Scientia Sacra

 

Akik elindítottak bennünket:

Szabó Lajos atya, gyógyító szerzetes

Rev. George Malkmus gyógyulása vastagbélrákból

„Amint már említettük, az életmódváltásunkkal kapcsolatos, életbevágóan fontos kérdésekben a fenti két papnak, illetve szerzetesnek döntő szerepe volt (emlékeztetve arra, hogy dr. Székely fiatalon, az érettségi után, szintén Ferences Rendi szerzetes lett!), akiknek videokazettáját „véletlenül" éppen akkor kaptuk meg, amikor legnagyobb szükségünk volt rá, s amikor már elég nyitottak is voltunk a bennük lévő információk befogadására. (Ez is példázhatja azt a keleti bölcsességet, hogy amikor a tanítvány megérik rá, a guru megérkezik.) Bár - amint a felvételből kiderül - Lajos atyától is igen sok pozitív információhoz jutottunk, G. Malkmus előadása, mint autodidakta öngyógyítóé, akkor mégis meggyőzőbben hatott ránk, éppen a közvetlen, saját tapasztalatokra tekintettel. Egyébként a két „terápia" lényegében azonos, a Barley Green-től (zöldárpa portól eltekintve).

Rev. George Malkmus

(Szemelvények 1994-ben Torontóban tartott nagysikerű előadásának videóról készített kivonatos anyagából.)  

(Bevezető: G. Malkmusnak, az aktívan tevékenykedő baptista papnak legnagyobb megdöbbenésére 40 éves korában két öklömnyi daganatot találtak a vastagbelében, amikor még három éve sem volt, hogy az ugyancsak vastagbél rákban elhunyt édesanyját, két évi próbálkozás után, emberi roncsként eltemette. A fiatal pap nem tudta mit tegyen, csak egyben volt biztos, hogy ugyanazt nem hagyja magával tenni, ami édesanyjával történt. Egy jó tanács alapján áttért a zöldárpa porral kiegészített, nyers, vegetáriánus kosztra, és egy év múlva orvosa tünetmentessé nyilvánította. A hihetetlen eredményen felbuzdulva, azóta minden lehetséges eszközzel és módon terjeszti az így szerzett tudást. Torontóban, gyógyulása után húsz évvel tartotta meg ezt az előadást.) 

„Mindig jusson eszünkbe, hogy minket csodálatos módon teremtettek!” - ezekkel a szavakkal kezdte a beszédét - „a testünk gyakorlatilag immúnis a betegségekkel szemben, ha nem szeméttel tömjük magunkat!  Az orvosok azt mondják, hogy neked azért van vastagbélrákod, mert az anyádnak is az volt, meg a nagyanyádnak is, és cukorbeteg vagy, mert az anyád is az volt, szóval örökölted.

- De én erre azt mondom, hogy ez ostobaság!

Mindenekelőtt meg kell tanulnunk felelősséget vállalni saját magunkért, de ez az, amit legkevésbé szeretünk tenni, egyszerűbb valakit, vagy valami mást okolni, amiért megbetegszünk.  És meg kell tanulnunk korrigálni mindazon egészségi problémákat, amelyeket mi okoztunk magunknak, ahelyett hogy valaki máshoz fordulnánk, hogy pénzért adjon valamit, amitől majd rendbe jön az állapotunk…

Nézzük csak az Evangéliumban a Rómabeliekhez írott levél 12. rész 1-2 versét, amit soha sem értettem!  „A testünk, mint élő és szent áldozat Istenünknek.” - Hát nem úgy bánunk vele, és meg is van a jutalma! Az egyházi hívőknek legalább 90%-a beteg! Nagy a tudatlanság az egyházaknál is! Nagyon kellene gondozni ezt a „szent" testet! Az egyházak kivételesen éberek a lelki bűnök ellen, de az ördög hátulról oson be az étrenddel, és mivel elfogadjuk a világ táplálékait (pedig: „…ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújjulása által,…"), megtapasztaljuk e világ szenvedéseit, azután megyünk az e világi orvosokhoz, és elfogadjuk gyógyszereiket, a kemoterápiát, a besugárzást és a műtétet! És a végeredmény egyáltalán nem megnyugtató! - Mi egy más, egy gyönyörű utat, Isten útját mutatjuk meg nektek a továbbiakban…

Ez, ami velem történt, nem egy csoda, mert Isten egy csodálatos testet adott nekünk, de mi rettenetes dolgokat követünk el csodálatos testünkkel szemben. Ezzel, és tudatlanságunkkal okozzuk az összes testi problémát, betegséget, amivel küszködünk! Olyan társadalomban élünk, ahol minden problémáért valami, vagy valaki mást szokás okolni! Pl. azt mondják nekünk, ott vannak mindenütt a baktériumok, vírusok és kórokozók, és mi vagyunk az áldozatai ezeknek a bestiáknak! Pedig az a helyzet, hogy ha testünket szeméttel tömjük meg, amiben a kórokozók vidáman élnek és szaporodnak, hát, akkor barátaim, természetesen megbetegszünk!...

Nézzük az allopatikus orvost: Ha fáj a fejünk, felír egy tablettát, amely speciális biokémiai hatásával ideiglenesen megszünteti, vagy letompítja, elnyomja a fájdalmat, ami persze a tabletta hatásának elmúltával visszatér. Tehát, nem a betegég okával foglalkozunk, hanem a betegség tüneteivel, a fájdalommal, vagy a magas vérnyomással. A fitoterapeuta azt mondja, ha ez a bajod, akkor ilyen meg ilyen teákat, tinktúrákat használjunk.  Minket nem érdekelnek a tünetek! A rák, a koszorúér szűkület, a cukorbaj, a tünet, az okozat, és nem az ok!...

Persze, ha nem követjük a világ szokásait - többé-kevésbé - kiátkoznak, kitagadnak bennünket. Senkit nem érdekelt még a könyvem sem! Agyunk, mint egy komputer, gyermekkorunktól be van programozva arra, amit környezetünktől tanult. S ha változtatni akarunk a programon, akkor természetes az ellenállás. Nem is csoda! De mindenki kipróbálhatja, ellenőrizheti, hogy igaz-e, amit tőlem hall…”

(Szentesy E. András: A túlélés titka I. Living Earth - Élő Föld Kft. 2006.)