Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

BIOGENIKUS ÉLET ESSZÉNUS ÚTJA

Miért a biogenikus élet?

Az ókori görög mitológiában a Föld istennőjének, Gaiának a fia Anteus (görög nevén:Antaiosz), legyőzhetetlen erőt kapott szülőanyjától. A mi modern Anteusunk, a 20. század embere, szintén a természet, a Föld Anya gyermeke. A görög legendában Hercules, aki a legerősebb lény a Földön, képtelen volt legyőzni Anteust, mert minden alkalommal, amikor a földre teperte, Anteus az anyjától örökölt erővel újra meg újra szembeszállt a hatalmas Herkulessel. És akárcsak Anteus, mi is mindaddig erősek és legyőzhetetlenek leszünk, ameddig élünk a természet kifogyhatatlan erejével. A legenda folytatásából azt is megtudjuk, hogy Hercules végül is, hogyan akadályozta meg Anteus visszatérését anyjához, a Földhöz; miután legyengítette és megfosztotta a Földtől kapott minden erejétől, már képes volt megfojtani.
Mi is ma mindannyian a 20. század Anteusai vagyunk, vesztes csatát vívunk napjaink örült torzszülöttjével, egy óriási centralizált iparággal (semmi sem számít, legyen az amerikai, német, orosz, japán, teljesen mindegy, csak óriási, központosított és ipari méretű legyen), amelyet megszállt a gonosz, a kapzsiság és a verseny dühös szelleme, és az összes természeti erőforrásainkat föléli. Felelőtlenül elkölti az emberiség vagyonát, mérhetetlen skálán gyártja a romboló, felesleges luxuscikkek végtelen sokaságát, ami által szédítő sebességgel felgyorsítja Földünk légkörének riasztó elszennyeződését, és örökre elpusztítja óceánjainkat, folyóinkat, tavainkat, földjeinket, mezőinket és erdeinket, a bolygónkon több millió évvel ezelőtt teremtett összes életformát – örökre elpusztítja az életünk összes létfontosságú forrásainak ezreit.
Rövid időn belül ez a kielégíthetetlen szörnyek-szörnye, az óriási centralizált ipar, teljesen el fog választani bennünket a természettől, beteríti Föld Anyát, és megfojt minket, vérszegény, gyenge és beteg testünk egy halom bolygóméretű életet pusztító mérgező törmelékhegyen fog hánykolódni.
Reménykedjünk abban, hogy még mindig el tudjuk kerülni Anteus sorsát, és talán az egyesült erőfeszítés által összekovácsolt 20. századi Herculessel, a gigantikus centralizált iparral szemben, ami mohón felfalja bolygónkat, még teremthető egy másik, egy új decentralizált életmód, egy egyszerű, természetes, kreatív, egészséges és tartalmas életforma, ahol egyesíthetjük az élet összes erőit a halál erőivel szemben.
Mi biogenikusok, az élet erőinek ebben a döntő ütközetében a halál erőivel szemben, a következővel, és talán a legfontosabbal tudunk együttm Mi biogenikusok, az élet erőinek ebben a döntő ütközetében a halál erőivel szemben, a következővel, és talán a legfontosabbal tudunk együttműködni az élet erőinek oldalán. Ennek a hozzájárulásnak az egyéni környezetünkben, a valós életünk biogenikus, a biogenikus életet generáló ősi erő alapján kell szerveződnie, ami azonnal manifesztálódik az új élő szervezetbe, mivel ez filogenetikailag (fejlődéstörténet – ford.) ősi történelmünkben már több millió évvel ezelőtt egyesült...
E könyv célja az, hogy megmutassa, megtanítsa nekünk azt, hogy a 20. század végén kik állnak az Élet és a Halál keresztútján, útmutatást ad, hogyan szervezzük át életünket, mindennapi megélhetésünket, hogyan térjünk át egy kreatív, értelmes útra. Amennyire lehetséges példákon és képzéseken keresztül meg kell értetni mindenkivel, hogy mindnyájan az univerzum cselekvő és aktív részei vagyunk, és hogy a 20. század végén nem szükségszerűen lesz mindennek VÉGE…”

Esszénus egyesülések a természeti és szellemi erőkkel
 
„…A ránk maradt ősi hagyományok töredékeinek feljegyzései szerint az ember évmilliókon keresztül fokozatosan építette ki azt a fogékonyságot magában, amin keresztül bármikor képessé válik arra, hogy befogadja a körülötte lévő és rajta átfolyó erőáramlatokat. Majd ezeket az energia, harmónia és tudásforrásokat tudatosan kezdte hasznosítani.
Az esszénusok szerint ezeknek a fogékony központoknak a fejlesztése az ember egyéni evolúciójának lényeges része volt. Úgy gondolták, hogy egy tökéletes módszer alkalmazása és annak rendszeres napi gyakorlása nélkülözhetetlen a fejlődésükhöz. Ez az oka, amiért egyéni fejlődésünk érdekében, a biogenikus élet összes szempontja közül, a biogenikus meditáció gyakorlatát tartjuk a legfontosabbnak.
E gyakorlat révén a test finomabb központjait (csakrák – ford.) ki tudták nyitni, és hozzáfértek a kozmikus erők egyetemes tárházához. Ennek az volt a célja, hogy a fizikai test minden szervét összhangba hozzák a Föld és az univerzum összes jótékony áramlásaival, amiket így hasznosítani lehet az egyén és a bolygó fejlődésében…
A mindenható és mindentudó Élet Törvénye vezérli az Élet minden megnyilvánulását a bolygónkon.
Voltaképpen ez az ősi gyakorlat sokkal több, mint pusztán egyfajta meditáció: ez valójában egy hihetetlenül erőteljes bio-dinamikus szövetség és közösség a Föld legnagyobb és legősibb hatalmával...
Több száz divatos különböző meditációs módszer van, de azok bennünket bizonyos feszültségektől csak ideiglenesen szabadítanak meg, miközben javarészt képzeletbeli, irreális hipotézisekkel teremtenek „kapcsolatot”. De ténylegesen tapintható módon soha nem kapcsolódunk össze egy olyan valódi és hatalmas létfontosságú életet-generáló vitális erővel, mint az ősi életfolyam…”

Az esszénus ÉLETFA

„… Az esszénusok gyönyörű szimbolikája az Életfa, központban az emberrel, aki testének felével csatlakozott a földi erőkhöz, és másik felével a kozmikus erőkhöz. Eszmeiségüknek ebben a jelentő-ségteljes ábrázolásában, az ember tökéletes harmóniában egyesül, testében és szellemében az összes természeti és kozmikus erővel. Azáltal, amikor a biogenikus meditációt gyakoroljuk, megszemélye-sítjük azt a szimbólumot, hogy fizikailag ezen erők mindegyikének a központjában vagyunk, hisz ke-zünk között a földi erők gyökereit és a kozmikus erők füves leveleit tartjuk. Az az ember szerepe az életben, hogy örökösen a természeti és szellemi erők által legyen körülvéve; Tolsztoj szavaival: „Az ember nincs egyedül a világegyetemben, őt állandóan körülveszik a szeretet és a bölcsesség végtelen erői”. Amikor a biogenikus meditációt gyakoroljuk, nem csak szimbolikusan vagyunk egy képzelet-beli Életfa központjában – valójában is ott vagyunk –, megérintjük ezek közül az erők és hatalmak közül mindegyiket, ahogy azt csak nekünk, emberi lényeknek van jogunk megtenni, és az Élet Fája ta-pintható valósággá válik a kezeink közötti biogenikus akkumulátor által…”

A biogenikus oktatás 

„…— Az ÉLET oktatása az ÉLETÉRT, az ÉLETNEK!

–   Mert az ÉLET, az ősi lényegünk, az igazi lényünk, a legnagyobb valóságunk.

–  Az ÉLETÉRT, mert a valódi tudás csak az empirikus élettapasztalat élményén keresztül szerezhető meg, és nem a mesterséges környezetekben.

– Az ÉLETNEK, mert az oktatás fő céljának arra kell inspirálnia minket, hogy megszerezzünk minden ismeretet, tapasztalatot és készséget, amely elengedhetetlen egészségünk, boldogságunk, és kreativitásunk szempontjából…”