Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Az Esszénus Béke Evangélium negyedik könyvből

A HÉTSZERES BÉKE

- Béke legyen veletek, mondta a Nagy Testvér, üdvözölvén a fiatalabbakat, akik összegyűltek a tanításra.
- Béke legyen veled, válaszolták a fiatalabbak és együtt sétáltak tovább a folyóparton. Mert ahogy lenni szokott, mindig a Nagy Testvér tanította a fiatalabbakat, hogy hogyan kell egyesülni a Föld Anya angyalaival: a Levegő, a Nap, a Víz, a föld, az Élet és az Öröm angyalaival, és ők ezt a Tanítást adták tovább.

És a Nagy Testvér így szólott a tanítványaihoz:
 - Most a békéről fogok beszélni nektek, mert a Mennyei Atya összes angyala között a béke az, ami után a világ leginkább sóvárog, úgy ahogyan a kimerült csecsemő vágyakozik arra, hogy fejét anyjának keblére hajtsa. A béke hiánya az, ami keményen sújtja az országokat még olyankor is, amikor azok nem háborúznak. Mert erőszak és békétlenség lehet egy országban akkor is, amikor nem hallani az egymásnak rontó kardok csörrenését. Annak ellenére, hogy a harcoló seregek nem esnek egymásnak, még sem érezzük a béke áldásos kegyelmét akkor, amikor az emberek nem az Isten angyalaival járnak. Bizony mondom néktek, sokan vannak közöttünk akik nem ismerik a békét. Mert háborúban vannak saját testükkel, háborúban vannak gondolataikkal, nem élnek békében atyjukkal, anyjukkal, gyermekeikkel. Nem élnek békében barátaikkal és szomszédjaikkal, nem ismerik a Szent Tekercsek gyönyörűségét, nem munkálkodnak egész nap Föld Anyjuk királyságában és nem alszanak éjjel Mennyei Atyjuk karjaiban. Nem uralkodik bennük a béke, mert mindig olyasmiért sóvárognak, ami végül is nyomorúságot és fájdalmat teremt, mint a gazdagság és hírnév feneketlen csapdái, amelyekkel a Sátán szokta elcsábítani az Ember Fiait. Azokat, akik nem ismervén a Törvényt, tudatlanságban élnek azon Szent Törvény nélkül, amely szerint mi élünk, a Föld Anya és a Mennyei Atya angyalainak útját járván.
- Mester, akkor mi hogyan hozhatunk békét testvéreinknek? kérdé egyikük a Nagy Testvért, mert mi nagyon szívesen osztoznánk az Ember Fiával a Béke Angyalának áldásaiban.

Erre ő azt válaszolta:
- Valójában, csak az képes kivetíteni másokra is a Béke fénysugarát, aki békében van az angyalokkal. Ezért először is legyetek békében a Föld Anya és a Mennyei Atya összes angyalával. Mert a vihar szelei felkavarják és zavarossá teszik a folyó vizét, de csak az azt követő nyugalom tudja azt újra lecsöndesíteni. Ügyeljetek arra, hogy amikor testvéretek kenyeret kér tőletek, akkor ne köveket adjatok neki. Először is éljetek békében az összes angyallal, mert akkor a ti békétek olyan lesz, mint egy forrás, amely az adás boldogító érzésével állandóan feltölti önmagát. Mert a Törvény kimondja, minél többet adtok, annál több adatik néktek…”

A SZENT FOLYAMOK

- A legbelsőbb körbe jöttél, a misztériumok misztériumába, amely már akkor is ősrégi volt, amikor Énok atyánk még fiatalon vándorolt a Földön. Körbe-körbe jártál sok éves utadon, mindig az igazak ösvényén, a Szent Törvénynek és a Testvériség szent fogadalmainak megfelelően élvén, szent templommá tetted testedet, ahol a Mennyei Atya angyalai lakoznak. Számos éve, hogy megosztod napjaidat a Föld Anya angyalaival és éjszakánként a Mennyei Atya karjaiban pihensz, miközben az Ő ismeretlen angyalai tanítanak. Megtanultad, hogy az Ember Fiának hét törvénye van, az angyaloknak három és Istennek egyetlen Egy. Most meg fogod ismerni az angyalok három törvényét, a három Szent Folyam misztériumát, és azt az ősi utat, amely keresztezi azokat. Így fogsz fürdeni a Mennyei Fényben, és végül íme, a misztériumok misztériumának kinyilatkoztatása: az Isten Törvénye, ami Egy.
    
- Most, a Nap felkelte előtti órában, éppen azelőtt, hogy a Föld Anya angyalai életet lehelnek a még alvó földbe, akkor tudsz belépni az Élet Szent Folyamába. A te Fa Testvéred az, aki őrzi ennek a Szent Folyamnak Misztériumát, és ez az a Fa Testvéred, akit te megölelsz gondolatban, amint üdvözlésképpen átöleled őt tóparti sétáid során. És akkor te eggyé válsz a fával, mert az idők kezdetén mi mindannyian így osztoztunk az Élet Szent Folyamának összes áldásában, amely minden teremtés forrása volt. És amint átöleled Fa Testvéredet, az Élet Szent Folyamának ereje tölti be egész testedet és remegni fogsz hatalmát érezvén…
    
- És amikor a Nap már magasan jár az égen, akkor fogod keresni a Hangok Szent Folyamát. A déli hőségben minden teremtmény nyugalmat keres az árnyékban; a Föld Anya angyalai is elcsendesednek kissé. Akkor majd megnyílik füled a Hangok Szent Folyama számára; mert az csak csöndben hallható. Gondolj a folyókra, amelyek a hirtelen ránk törő viharok után születnek, és a vizek zúgó, morajló hangjára, amint rohanva törnek utat maguknak. Bizony, ez az Isten hangja, ha ráismernétek. Mert amint írva vagyon: “Kezdetben vala a Hang, és a Hang vala Istennél, és a Hang Isten volt.” Bizony mondom néktek amikor megszületünk, akkor úgy lépünk a világba, hogy fülünkbe cseng az Isten hangja, meg az egek óriási kórusának gyönyörű éneke is, és a Csillagok szent zsoltárai, amint végtelen köreiket járják. A Hangok Szent Folyama az, amely által járja a csillagos égboltot és a Mennyei Atya végtelen királyságát…    

És amikor az éj sötétje szelíden lezárja a Föld Anya angyalainak szemét, akkor fogtok ti is aludni, hogy szellemetek egyesülhessen a Mennyei Atya ismeretlen angyalaival. És az elalvás előtti pillanatokban gondoljatok a ragyogó és nagyszerű csillagokra, a fehér, fényes, messzire tündöklő csillagokra. Mert elalvás előtt olyanok a gondolataitok, mint a mesteríjász nyila, aki oda küldi azt, ahová csak akarja. Legyenek gondolataitok elalvásotok előtt a csillagokkal, mert a csillagok a Fény, a Mennyei Atya tündöklő fénye, egy csodálatos Fény, amely ezer napnál is ezerszerte ragyogóbb. Lépjetek be a Fény Szent Folyamába, hogy a halál béklyóitól örökre megszabadulhassatok és elszakadhassatok  földi kötelékeitektől, és a Fény Szent Folyamába felemelkedhessetek a Csillagok lángoló sugárzásán keresztül Mennyei Atya végtelen királyságába…”