Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Az Esszénus Béke Evangélium Második Könyvből

AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL

„És a Mester válaszolt, mondván:
- Minden bajt, amit az emberek elszenvednek, rajtunk kívül álló dolgok okozzák, mert ami bennünk van az soha nem okozhat szenvedést. Egy gyerek meghal, elvész egy vagyon, a ház és a termés leég, és mindenki tehetetlen és így kiált föl:
- Mit tegyek most? – Mi fog most velem történni? – Megtörténhet ez? 
Mindezek a szólások azoktól erednek, akik szomorkodnak vagy örvendeznek a velük történt események felett, olyan események felett, amelyhez semmi közük. Mert ha mi olyasmit gyászolunk, ami nincs a mi hatalmunkban, akkor olyanok vagyunk, mint az a kis gyermek, aki megsiratja a napot, amint az lebukik a horizont alá. Az ősök azt mondták, hogy ne kívánd felebarátod semmilyen tulajdonát. És én most azt mondom néktek, hogy ne kívánjatok semmit, ami nincs a ti hatalmatokban, mert csak ami bennetek van az tartozik hozzátok, és ami kívületek van az másra tartozik. És ebben van a boldogság, tudni hogy mi a tiéd és mi nem. Ha örök életetek lesz, akkor szilárdan tartsatok ki a bennetek lévő örökkévalóság mellett, és ne ragadjatok meg az emberi világ árnyékában, amely a halál magvait hordozza.
- Nem mind azok a dolgok történnek meg veletek, amik kívül esnek a hatalmatokon? - De bizony!
- És a jónak és a gonosznak az ismerete nincsen bennetek?  - De bizony!
Nincs-e a birtokotokban az a tudás, hogy amik megtörténtek veletek, azokat a bölcsesség és a szeretet fényében vizsgáljátok a szomorúság és elkeseredés helyett? - De bizony! 
- Megakadályozhat-e bárki benneteket, hogy ezt tegyétek? 
- Nincs ember, aki ezt megteheti.
Mert bármi megtörténhet veletek, de ti azt csakis a bölcsesség és a szeretet fényében ítéljétek meg, és lássatok minden dolgokat az angyalok szemeivel.
- Mert a szerint mérlegelni a boldogságodat, hogy mi történik veled annyi, mint szolgaként élni. De a benned lakozó angyalokhoz méltón élni azt jelenti, hogy szabad vagy. Isten igazi gyermekeként szabadságban fogsz élni és fejed csak a Szent Törvény parancsolatai előtt kell meghajtanod. Ha így élsz, amikor a halál angyala jön érted, kinyújthatod kezeidet Isten felé, mondván: Szem előtt tartottam azokat az Egyesüléseket, amiket azért kaptam Tőled, hogy megismerjem Törvényedet és az angyalok ösvényén járjak; nem gyaláztalak meg tetteimmel, lásd hogyan használtam a bennem lévő belső látást.
- Vádoltalak én valaha Téged? Panaszkodtam én Rád azért ami velem történt vagy kívántam-e, hogy az másként legyen? Kívántam-e, hogy Törvényedet megszegjem? Te adtál nekem életet, én köszönetet mondok mindenért amit Tőled kaptam, hogy mostanáig használtam azokat a dolgokat, amik a Tieid; elégedett vagyok, vedd vissza azokat és helyezd őket ahova csak akarod, mert minden dolgok a Tieid az örökkévalóságig.
- Tudjátok meg, hogy ember nem szolgálhat két mestert.
Nem kívánhatjátok, hogy tiétek legyen a világ gazdagsága, és a mennyek királysága is. Nem kívánhatjátok a földek birtoklását és hatalmat az emberek fölött, és szintúgy a mennyek királyságát.  A gazdagság, a föld és a hatalom, ezek a dolgok nem az emberhez tartoznak, mert azok a világból valók.
- De a mennyek királysága a tiétek mindörökre, mert az bennetek van. És, hogyha azt kívánjátok és keresitek ami nem tartozik hozzátok, akkor biztosan elveszítitek azt, ami a tietek. Bizony mondom néktek, hogy semmit sem adnak vagy adtak ingyen. Mert az emberek és angyalok világában minden dolognak értéke van. Az aki jólétre és gazdagságra vágyik, annak törtetnie kell érte, azoknak a kezét kell csókolnia, akiket nem tisztel, ki kell fárasztania magát más emberek ajtajánál, számos hamis dolgokat kell mondania és tennie, hogy megkapja az áhított gazdagságot és elérje mások kegyeit.
És amikor azt elértétek akkor mivel rendelkeztek?  Ez a gazdagság és hatalom biztosítani fogja számotokra a félelem nélküli életet? A szellem békéjét, a Föld Anya angyalainak társaságában eltöltött napot, és a Mennyei Atya angyalaival való egyesülés éjszakáját? Azt várjátok, hogy ezeket a nagy dolgokat csak úgy egyszerűen a semmiért megkaphatjátok? Amikor az embernek két mestere van, akkor gyűlöli az egyiket és szereti a másikat, vagy kitart az egyik mellett és megveti a másikat. Ti nem szolgálhatjátok egy időben az Istent és a világot is. Véletlenül a kutatok kiapad vagy a drága olaj kiömlik, házatok leég, gabonátok kiszárad, de ti csak legyetek bölcsességgel és szeretettel telve, akármi is történik veletek.  Az eső újra feltöltheti a kutat, a házakat újra lehet építeni, a gabonát újra lehet vetni; mindezek a dolgok elmúlnak és visszajönnek, és újra csak elmúlnak. De a mennyek királysága örökkévaló és soha meg nem szűnik. Ezért ne cseréld el azt, ami örökkévaló azért, aminek kérész élete van…”