Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

Az Esszénus Béke Evangélium Harmadik Könyvből

A HÉTSZERES ESKÜ

"Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy úgy éljek, mint az Életfa,
Amelyet a Közösség Nagymesterei ültettek
Mennyei Atyámmal;
Aki az Univerzum Örök Kertjét plántálta,
És adta nekem szellememet
Föld Anyámmal;
Aki a Föld óriási kertjét plántálta,
És adta nekem testemet
Testvéreimmel;
Akik közösségünk kertjében dolgoznak.

Akarom és mindent megteszek azért,  
Hogy megtartsam Egyesüléseimet
Minden reggel a Föld Anya angyalaival,
És minden este,
A Mennyei Atya angyalaival,
Amint azt megmutatták nekem
A Közösség Nagymesterei.

Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy kövessem a Hétszeres Béke Útját.
 
Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy tökéletesítsem testemet,
Amely cselekszik,             
Testemet, amely érez,
És testemet, amely gondolkodik,
A Közösség Nagymesterei által
Nyújtott tanításoknak megfelelően.
Én mindig és mindenhol tisztelettel
Engedelmeskedem Mesteremnek,
Aki minden idők Nagymestereinek
Fényét adja nekem.
Alárendelem magam Mesteremnek,
És elfogadom döntését bármiféle
Nézeteltérésem vagy panaszom lenne is
Bármelyik testvéremmel szemben
Aki a Közösség kertjében dolgozik.
És soha nem fogom testvéremmel szemben
Érzett sérelmemet a külvilágba kivinni.
Én mindig és mindenhol titokban tartom
Közösségünk összes hagyományát,
Amelyeket Mesterem tovább ad nekem;
És én soha nem fogom feltárni ezeket a titkokat
Mesterem beleegyezése és engedélye nélkül.
Soha nem fogom magaménak vallani
A Mesteremtől kapott tudást,
De én mindig hitelt fogok adni szavainak
Mindezen tudásáért.
Én soha nem fogom Mesteremtől
A beavatáson keresztül nyert tudást és hatalmat
Felhasználni anyagi vagy egyéb önző célokra.
    
Belépek a Misztériumok Örök és Határtalan Kertjébe,
Tisztelettel a  Mennyei Atya,
A Föld Anya,
És a Nagymesterek iránt,
Tisztelettel a Szent,
Tiszta és Megmentő Tanítás iránt,
Tisztelettel a Választottak Közössége iránt..."