Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

Az Esszénus Béke Evangélium Harmadik Könyvből

A HÉTSZERES ESKÜ

"Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy úgy éljek, mint az Életfa,
Amelyet a Közösség Nagymesterei ültettek
Mennyei Atyámmal;
Aki az Univerzum Örök Kertjét plántálta,
És adta nekem szellememet
Föld Anyámmal;
Aki a Föld óriási kertjét plántálta,
És adta nekem testemet
Testvéreimmel;
Akik közösségünk kertjében dolgoznak.

Akarom és mindent megteszek azért,  
Hogy megtartsam Egyesüléseimet
Minden reggel a Föld Anya angyalaival,
És minden este,
A Mennyei Atya angyalaival,
Amint azt megmutatták nekem
A Közösség Nagymesterei.

Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy kövessem a Hétszeres Béke Útját.
 
Akarom és mindent megteszek azért,
Hogy tökéletesítsem testemet,
Amely cselekszik,             
Testemet, amely érez,
És testemet, amely gondolkodik,
A Közösség Nagymesterei által
Nyújtott tanításoknak megfelelően.
Én mindig és mindenhol tisztelettel
Engedelmeskedem Mesteremnek,
Aki minden idők Nagymestereinek
Fényét adja nekem.
Alárendelem magam Mesteremnek,
És elfogadom döntését bármiféle
Nézeteltérésem vagy panaszom lenne is
Bármelyik testvéremmel szemben
Aki a Közösség kertjében dolgozik.
És soha nem fogom testvéremmel szemben
Érzett sérelmemet a külvilágba kivinni.
Én mindig és mindenhol titokban tartom
Közösségünk összes hagyományát,
Amelyeket Mesterem tovább ad nekem;
És én soha nem fogom feltárni ezeket a titkokat
Mesterem beleegyezése és engedélye nélkül.
Soha nem fogom magaménak vallani
A Mesteremtől kapott tudást,
De én mindig hitelt fogok adni szavainak
Mindezen tudásáért.
Én soha nem fogom Mesteremtől
A beavatáson keresztül nyert tudást és hatalmat
Felhasználni anyagi vagy egyéb önző célokra.
    
Belépek a Misztériumok Örök és Határtalan Kertjébe,
Tisztelettel a  Mennyei Atya,
A Föld Anya,
És a Nagymesterek iránt,
Tisztelettel a Szent,
Tiszta és Megmentő Tanítás iránt,
Tisztelettel a Választottak Közössége iránt..."