Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Az ASA Művészete

Az Univerzum Teremtése az ősi sumér hagyományoknak megfelelően

Zarathusztra Zend Avesztája az emberiség első Szent könyve és enciklopédiája, amely jóval korábbi időbe nyúlik vissza, mint az ősi Egyiptom, Kína vagy India történelme. Habár önmaga is az őt megelőző olyan ősi hagyományok ismétlődése, amelyek elvesztek a távoli történelem ködén. Azok a korai heliolitikus tanításoknak, amelyek csak piktográfokban, fiziogrammokban és ideogrammokban ábrázoltak, lényegesen több realisztikus értékük volt, mint az ABC betűiből formált absztrakt szavaknak.

Az univerzum teremtését olyan módon magyarázzák, hogy az azonnal és ösztönösen megérthető. Zarathusztra ezeket a piktográfokat használta, hogy megmagyarázza a megmagyarázhatatlant. (Ajánlott irodalom: Zend Aveszta, Archeozófia egy új tudomány, szintén Edmond Bordeaux műveiből) Az ASA a Kozmikus rendet jelenti, amely az univerzum teremtésével jött létre, annak minden alkotó részében. Az ősi sumérok, Zarathusztra követői, „ASEM VOHU" üdvözléssel köszöntötték egymást, amelynek jelentése, „a Kozmikus Rend a legjobb minden jó dolgok között". Ezzel az üdvözléssel kinyilvánították azon hitüket, miszerint ők nem egy szeszélyes világegyetemben élnek, hanem olyanban, ahol minden egyensúlyban és összhangban van. Ameddig együttműködünk vele, és erősítjük ezt az egyensúlyt és harmóniát, addig mi is egy belső lényegi részét képezzük a szent ASÁ-nak, a Kozmikus Rendnek.

A sumér felfogásoknak megfelelően minden egy pontból indult. Ezt a szimbólumot választották a Teremtő végtelenségének ábrázolására, miután a pontnak nincsen szélessége, nincsen hosszúsága sem vastagsága, mégis magába foglalja az atomokhoz hasonlóan a pontok végtelen kis számát, amelyek önmagukban is univerzumok. Éppen úgy, ahogy az egész ismert univerzum, a megszámlálhatatlan, ismeretlen univerzumoknak egy végtelen parányi kis része. Ugyancsak feltételezésünknek megfelelően egy elképzelhetetlen távoli időben kozmikus robbanás volt ebben az egy pontban, és ez a pont teremtette az Időt, az Erőt, a Teret és az Anyagot. Ezeket a piktográfokat alkalmazta Zarathusztra, hogy elmesélje annak a hatalmas robbanásnak a történetét, amely a mi kozmoszunkat teremtette…”
(A megfelelő piktográfok, amelyeket Zarathusztra használt a Teremtés kezdő fázisának az elmondására, megtalálhatók a Zend Aveszta  c. könyv „Piktográfok jelentése” c. fejezetben – ford.)

Az ASA Művészete

"...Ámbár régészeti bizonyítékoknak híján lehetünk a sakk eredetével kapcsolatban, kétségtelen, hogy annak kezdetei keleten voltak sok ezer évvel ezelőtt. Az eredeti sakk az ASA Művészete volt, azzal a funkcióval, hogy szimbolizálja és példákkal szemléltesse azokat a természeti és kozmikus törvényeket, amelyeket az Ahurák (Kozmikus Erők), a Fravasik (Természeti Erők), és árnyékaik képviselnek. Az ASA Művészetében egy mikrokozmoszt találunk: minden lépés a jó és a rossz, a világosság és sötétség közötti örök kozmikus harcot jeleníti meg kicsiben.
Az ASA Művészete a megértésnek egy alapvető hídját képviseli, Zarathusztra univerzális, mindent felölelő világképe és az önelemzés ASA-i rendszerének mindennapi gyakorlati alkalmazása között. Az ASA Művészetének elsajátításához szem előtt kell tartanunk Zarathusztra hatalmas univerzális koncepcióját, és annak szabályait kell alkalmazni az életben nap, mint nap. Minél többet gyakoroljuk az ASA művészetét, annál jobban megértjük az Embernek, a Fravasik közül a legfontosabbnak, a sakktábla központi figurájának, a Teremtő társának különleges szerepét, azét, akinek folytatni kell a Teremtés munkáját…"