Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

AZ ASA MŰVÉSZETE

Kép: 
Szerző: 
Edmond Bordeaux Székely
Megjelent: 
2001.
ISBN: 
963 86161 4 8
Ár: 
2.850 Ft.

Utazás a Kozmikus Óceánhoz

Egy elveszettnek hitt világ mély bölcsessége és képanyaga, ezoterikus kulcs a legősibb képek világához: ASA, a spirituális fejlődés, filozófia, tudomány, művészet, zene, dráma, egy mindent felölelő szintézise, a sakk őse, és a pszichoanalízis legősibb elemének alapja. Az ASA művészetében, annak fény és árnyék drámájával, a jó és a gonosz erők kölcsönhatásával tapasztaljuk meg az avesztikus hagyományok óriási erejét. Az esszénus életfában, amelynek emberi ágai a Mennyei Atya felé nyúlnak, és emberi gyökerei a Föld Anyába mélyednek, a bibliai pátriárkák szimbolizmusára is ráismerhetünk. Mind az ASA művészete, mind az esszénus Életfa, ugyanannak az igazságnak a visszatükröződései. A tökéletességre való törekvésében az embert mindig vezetik a Természet látható és az Univerzum láthatatlan erői. (Részlet a bevezetésből)

Tartalomjegyzék: 

BEVEZETÉS
Zarathusztra és a Zend Aveszta
Zarathusztra legendája
Az Univerzum teremtése az ősi sumér hagyományok szerint
A világ teremtése a Zend Aveszta szerint
A Kozmikus Rend sumér szimbólumokkal:
Idézetek a Zend Avesztából és Zenei interpretációk
Az ASA Művészete, ősi perzsa legenda 
Az ASA művészetének szabályai
A királyi ütközet Kozmikus drámája
A sakk értelmezése az ASA Kozmikus Drámájában
A sakk értelmezése az ASA Szimfóniájában
A sakk értelmezése az ASA egy szimbolikus képében
Zarathusztra Avesztikus Kozmológiája
Meditációk az Életről a Zend Avesztában
Egyéni számvetés és önelemzés
Kérdőív az egyéni számvetéshez
Egyéni számvetés: egy tanítvány meditációi
Utazás a Kozmikus Óceánhoz, MEGVILÁGOSODÁS
Bibliográfia és hivatkozások   

(A könyvben található illusztrációk az ősi Zarathusztrai szimbólumok régészeti ábrázolásai, Sumériából, Perzsiából, Indiából, Kínából, Babilonból, Tibetből, Föníciából, stb.)