Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

AZ ASA MŰVÉSZETE

Kép: 
Szerző: 
Edmond Bordeaux Székely
Megjelent: 
2001.
ISBN: 
963 86161 4 8
Ár: 
2500 Ft.

Utazás a Kozmikus Óceánhoz

Egy elveszettnek hitt világ mély bölcsessége és képanyaga, ezoterikus kulcs a legősibb képek világához: ASA, a spirituális fejlődés, filozófia, tudomány, művészet, zene, dráma, egy mindent felölelő szintézise, a sakk őse, és a pszichoanalízis legősibb elemének alapja. Az ASA művészetében, annak fény és árnyék drámájával, a jó és a gonosz erők kölcsönhatásával tapasztaljuk meg az avesztikus hagyományok óriási erejét. Az esszénus életfában, amelynek emberi ágai a Mennyei Atya felé nyúlnak, és emberi gyökerei a Föld Anyába mélyednek, a bibliai pátriárkák szimbolizmusára is ráismerhetünk. Mind az ASA művészete, mind az esszénus Életfa, ugyanannak az igazságnak a visszatükröződései. A tökéletességre való törekvésében az embert mindig vezetik a Természet látható és az Univerzum láthatatlan erői. (Részlet a bevezetésből)

Tartalomjegyzék: 

BEVEZETÉS
Zarathusztra és a Zend Aveszta
Zarathusztra legendája
Az Univerzum teremtése az ősi sumér hagyományok szerint
A világ teremtése a Zend Aveszta szerint
A Kozmikus Rend sumér szimbólumokkal:
Idézetek a Zend Avesztából és Zenei interpretációk
Az ASA Művészete, ősi perzsa legenda 
Az ASA művészetének szabályai
A királyi ütközet Kozmikus drámája
A sakk értelmezése az ASA Kozmikus Drámájában
A sakk értelmezése az ASA Szimfóniájában
A sakk értelmezése az ASA egy szimbolikus képében
Zarathusztra Avesztikus Kozmológiája
Meditációk az Életről a Zend Avesztában
Egyéni számvetés és önelemzés
Kérdőív az egyéni számvetéshez
Egyéni számvetés: egy tanítvány meditációi
Utazás a Kozmikus Óceánhoz, MEGVILÁGOSODÁS
Bibliográfia és hivatkozások   

(A könyvben található illusztrációk az ősi Zarathusztrai szimbólumok régészeti ábrázolásai, Sumériából, Perzsiából, Indiából, Kínából, Babilonból, Tibetből, Föníciából, stb.)